درب بازکن سه کاره
  +
  درب بازکن سه کاره ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  درب بازکن مدل طوطی
  +
  درب بازکن مدل طوطی ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  چکش و تبر چند کاره
  +
  چکش و تبر چند کاره ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۲۰۷,۲۰۰ تومان
  ۱۶۵,۷۶۰ تومان
  چکش میخ کش
  +
  چکش میخ کش ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۲۰۷,۲۰۰ تومان
  ۱۶۵,۷۶۰ تومان
  قطب نما بطری
  +
  قطب نما بطری ابزار آلات چند کاره
  ابزار آلات چند کاره
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  قطب نما چراغدار
  +
  قطب نما چراغدار ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  18 کاره استیل
  +
  18 کاره استیل ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۱۹۶,۰۰۰ تومان
  ست قاشق چنگال مسافرتی
  +
  ست قاشق چنگال مسافرتی ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۹۱,۰۰۰ تومان
  دمباریک ابزاردار چندکاره تاشو
  +
  دمباریک ابزاردار چندکاره تاشو دمباریک ابزاردار
  دمباریک ابزاردار
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  دمباریک استیل ابزاردار تاشو
  +
  دمباریک استیل ابزاردار تاشو دمباریک ابزاردار
  دمباریک ابزاردار
  ۶۸,۶۰۰ تومان
  ذره بین دستی چراغدار LED
  +
  ذره بین دستی چراغدار LED led
  led
  ۹۸,۰۰۰ تومان
  ذره بین چراغ قوه دار COB
  +
  ذره بین چراغ قوه دار COB بزرگنمایی
  بزرگنمایی
  ۷۴,۲۰۰ تومان
  ساعت مچی کوهنوردی قطب نمادار و ضدآب
  +
  ساعت مچی کوهنوردی قطب نمادار و ضدآب ساعت بندی
  ساعت بندی
  ۶۷۲,۰۰۰ تومان
  ذره بین دستی چراغدار پرنور
  +
  ذره بین دستی چراغدار پرنور ذره بین
  ذره بین
  ۹۸,۰۰۰ تومان
  ذره بین دستی چراغدار پرنور
  +
  ذره بین دستی چراغدار پرنور ذره بین رنگی
  ذره بین رنگی
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال ابزار دار تاشو
  +
  قاشق و چنگال ابزار دار تاشو قاشق و چنگال مسافرتی
  قاشق و چنگال مسافرتی
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال و چاقو کیفدار مسافرتی
  +
  قاشق و چنگال و چاقو کیفدار مسافرتی قاشق مسافرتی
  قاشق مسافرتی
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
  چندکاره ابزار دار تاشو کمری
  +
  چندکاره ابزار دار تاشو کمری چاقو تاشو
  چاقو تاشو
  ۲۲۴,۰۰۰ تومان
  ذره بین چراغ دار و جاکلیدی دار
  +
  ذره بین چراغ دار و جاکلیدی دار ابزار چندکاره
  ابزار چندکاره
  ۴۷,۶۰۰ تومان
  قیچی رنگی کوچک
  +
  قیچی رنگی کوچک قیچی کاردستی
  قیچی کاردستی
  ۲۲,۴۰۰ تومان
  قیچی دو رنگ مدل دالبر
  +
  قیچی دو رنگ مدل دالبر قیچی کوچک
  قیچی کوچک
  ۳۰,۸۰۰ تومان
  قیچی کوچک دسته نقره ای
  +
  قیچی کوچک دسته نقره ای قیچی اصلاح
  قیچی اصلاح
  ۲۹,۴۰۰ تومان
  قیچی کوچک فلزی
  +
  قیچی کوچک فلزی قیچی اصلاح
  قیچی اصلاح
  ۲۴,۵۰۰ تومان
  ذره بین چراغ دار کوچک
  +
  ذره بین چراغ دار کوچک ذره بین جیبی
  ذره بین جیبی
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  ابزار چندکاره تاشو
  +
  ابزار چندکاره تاشو چندکاره
  چندکاره
  ۲۰۳,۰۰۰ تومان
  تیر وکمان استیل
  +
  تیر وکمان استیل 751001
  ۷۵۱۰۰۱
  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
  دمباریک چند کاره
  +
  دمباریک چند کاره ابزار چند کاره
  ابزار چند کاره
  13 کاره استیل
  +
  13 کاره استیل ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  قاشق و چنگال و چاقو تاشو مسافرتی
  +
  قاشق و چنگال و چاقو تاشو مسافرتی قاشق تاشو
  قاشق تاشو
  انبردست ابزاردار و کیف دار تاشو
  +
  انبردست ابزاردار و کیف دار تاشو انبردست مسافرتی
  انبردست مسافرتی
  پنکه همراه شارژی usb
  +
  پنکه همراه شارژی usb پنکه مسافرتی شارژی
  پنکه مسافرتی شارژی

    

   یکسری ابزار پرکابرد در منزل هستند که باید هنگام رفتن به مسافرت همراه داشته باشیم .
   این ابزار مانند : ست قاشق وچنگال تاشو ، 18 کاره استیل ، قطب نما ، درب بازکن  اگر تاشو و جمع وجور باشند امکان سفر راحتی را برای ممکن می کنند.
   ابزار های چند کاره در عین کوچک بودن  ،کارا و امکان انجام چندین کار را ممکن می سازند .


    

   ابزارهای چندکاره
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده