درب بازکن سه کاره
  +
  درب بازکن سه کاره ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۷۶,۵۰۰ تومان
  درب بازکن مدل طوطی
  +
  درب بازکن مدل طوطی ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  چکش و تبر چند کاره
  +
  چکش و تبر چند کاره ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۲۵۱,۶۰۰ تومان
  ۲۰۱,۲۸۰ تومان
  چکش میخ کش
  +
  چکش میخ کش ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۲۵۱,۶۰۰ تومان
  ۲۰۱,۲۸۰ تومان
  کاتر سیگار برگ
  +
  کاتر سیگار برگ ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۳۲۳,۰۰۰ تومان
  قطب نما بطری
  +
  قطب نما بطری ابزار آلات چند کاره
  ابزار آلات چند کاره
  ۱۷,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  قطب نما چراغدار
  +
  قطب نما چراغدار ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۲۰۴,۰۰۰ تومان
  18 کاره استیل
  +
  18 کاره استیل ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان
  ست قاشق چنگال مسافرتی
  +
  ست قاشق چنگال مسافرتی ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۱۱۰,۵۰۰ تومان
  دمباریک ابزاردار چندکاره تاشو
  +
  دمباریک ابزاردار چندکاره تاشو دمباریک ابزاردار
  دمباریک ابزاردار
  ۱۲۷,۵۰۰ تومان
  دمباریک استیل ابزاردار تاشو
  +
  دمباریک استیل ابزاردار تاشو دمباریک ابزاردار
  دمباریک ابزاردار
  ۸۳,۳۰۰ تومان
  قاشق و چنگال ابزار دار تاشو
  +
  قاشق و چنگال ابزار دار تاشو قاشق و چنگال مسافرتی
  قاشق و چنگال مسافرتی
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
  چندکاره ابزار دار تاشو کمری
  +
  چندکاره ابزار دار تاشو کمری چاقو تاشو
  چاقو تاشو
  ۲۷۲,۰۰۰ تومان
  قیچی رنگی کوچک
  +
  قیچی رنگی کوچک قیچی کاردستی
  قیچی کاردستی
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  قیچی دو رنگ مدل دالبر
  +
  قیچی دو رنگ مدل دالبر قیچی کوچک
  قیچی کوچک
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  قیچی کوچک دسته نقره ای
  +
  قیچی کوچک دسته نقره ای قیچی اصلاح
  قیچی اصلاح
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  قیچی کوچک فلزی
  +
  قیچی کوچک فلزی قیچی اصلاح
  قیچی اصلاح
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  ابزار چندکاره تاشو
  +
  ابزار چندکاره تاشو چندکاره
  چندکاره
  ۲۴۶,۵۰۰ تومان
  تیر وکمان استیل
  +
  تیر وکمان استیل 751001
  ۷۵۱۰۰۱
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  چاقو جیبی حکاکی شده طرح ببر
  +
  چاقو جیبی حکاکی شده طرح ببر چاقو تاشو
  چاقو تاشو
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  چاقو جیبی دسته فلزی حفره دار
  +
  چاقو جیبی دسته فلزی حفره دار چاقو فلزی
  چاقو فلزی
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  چاقو جیبی قلاب دار مدل w25
  +
  چاقو جیبی قلاب دار مدل w25 چاقو فلزی تاشو
  چاقو فلزی تاشو
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  چاقو جیبی تیغه مشکی مدل w28
  +
  چاقو جیبی تیغه مشکی مدل w28 چاقو تاشو
  چاقو تاشو
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  چاقو جیبی تاشو مدل w33
  +
  چاقو جیبی تاشو مدل w33 چاقو تاشو
  چاقو تاشو
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  چاقو جیبی طرح پرستو مدل w41
  +
  چاقو جیبی طرح پرستو مدل w41 چاقو تاشو
  چاقو تاشو
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  چاقو جیبی تاشو مدل w42
  +
  چاقو جیبی تاشو مدل w42 چاقو تاشو
  چاقو تاشو
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  چاقو جیبی تاشو مدل w45
  +
  چاقو جیبی تاشو مدل w45 چاقو تاشو
  چاقو تاشو
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  چاقو جیبی در باز کن دار مدل w46
  +
  چاقو جیبی در باز کن دار مدل w46 چاقو تاشو
  چاقو تاشو
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  چاقو جیبی طرح کلاش مدل w48
  +
  چاقو جیبی طرح کلاش مدل w48 چاقو تاشو
  چاقو تاشو
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  چاقو جیبی تاشو مدل w50
  +
  چاقو جیبی تاشو مدل w50 چاقو تاشو
  چاقو تاشو
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  چاقو جیبی دسته سبز مدل w52
  +
  چاقو جیبی دسته سبز مدل w52 چاقو تاشو
  چاقو تاشو
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  چاقو جیبی تاشو مدل w76
  +
  چاقو جیبی تاشو مدل w76 چاقو تاشو
  چاقو تاشو
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  چاقو جیبی حکاکی شده طرح عقاب
  +
  چاقو جیبی حکاکی شده طرح عقاب چاقو تاشو
  چاقو تاشو
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  چکش میخ کش دمباریک دار
  +
  چکش میخ کش دمباریک دار چکش میخ کش
  چکش میخ کش
  ۲۵۱,۶۰۰ تومان
  چکش تبری دمباریک دار
  +
  چکش تبری دمباریک دار چکش تبری
  چکش تبری
  ۲۵۱,۶۰۰ تومان
  دمباریک چند کاره
  +
  دمباریک چند کاره ابزار چند کاره
  ابزار چند کاره

    

   یکسری ابزار پرکابرد در منزل هستند که باید هنگام رفتن به مسافرت همراه داشته باشیم .
   این ابزار مانند : ست قاشق وچنگال تاشو ، 18 کاره استیل ، قطب نما ، درب بازکن  اگر تاشو و جمع وجور باشند امکان سفر راحتی را برای ممکن می کنند.
   ابزار های چند کاره در عین کوچک بودن  ،کارا و امکان انجام چندین کار را ممکن می سازند .


    

   ابزارهای چندکاره
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   بر اساس رنگ