درب بازکن سه کاره
  درب بازکن سه کاره ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  درب بازکن مدل طوطی
  درب بازکن مدل طوطی ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  چکش و تبر چند کاره
  چکش و تبر چند کاره ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۲۰۷,۲۰۰ تومان
  چکش میخ کش
  چکش میخ کش ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۲۰۷,۲۰۰ تومان
  کاتر سیگار برگ
  کاتر سیگار برگ ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۲۶۶,۰۰۰ تومان
  کاتر سیگار برگ
  کاتر سیگار برگ ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۲۲۴,۰۰۰ تومان
  قطب نما بطری
  قطب نما بطری ابزار آلات چند کاره
  ابزار آلات چند کاره
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  قطب نما چراغدار
  قطب نما چراغدار ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  13 کاره استیل
  13 کاره استیل ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  18 کاره استیل
  18 کاره استیل ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۱۹۶,۰۰۰ تومان
  ست قاشق چنگال مسافرتی
  ست قاشق چنگال مسافرتی ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۹۱,۰۰۰ تومان
  دمباریک ابزاردار چندکاره تاشو
  دمباریک ابزاردار چندکاره تاشو دمباریک ابزاردار
  دمباریک ابزاردار
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  دمباریک استیل ابزاردار تاشو
  دمباریک استیل ابزاردار تاشو دمباریک ابزاردار
  دمباریک ابزاردار
  ۶۸,۶۰۰ تومان
  ذره بین دستی چراغدار LED
  ذره بین دستی چراغدار LED led
  led
  ۹۸,۰۰۰ تومان
  ذره بین چراغ قوه دار COB
  ذره بین چراغ قوه دار COB بزرگنمایی
  بزرگنمایی
  ۷۴,۲۰۰ تومان
  ساعت مچی کوهنوردی قطب نمادار و ضدآب
  ساعت مچی کوهنوردی قطب نمادار و ضدآب ساعت بندی
  ساعت بندی
  ۶۷۲,۰۰۰ تومان
  ذره بین دستی چراغدار پرنور
  ذره بین دستی چراغدار پرنور ذره بین
  ذره بین
  ۹۸,۰۰۰ تومان
  ذره بین دستی چراغدار پرنور
  ذره بین دستی چراغدار پرنور ذره بین رنگی
  ذره بین رنگی
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال ابزار دار تاشو
  قاشق و چنگال ابزار دار تاشو قاشق و چنگال مسافرتی
  قاشق و چنگال مسافرتی
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال و چاقو کیفدار مسافرتی
  قاشق و چنگال و چاقو کیفدار مسافرتی قاشق مسافرتی
  قاشق مسافرتی
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
  چندکاره ابزار دار تاشو کمری
  چندکاره ابزار دار تاشو کمری چاقو تاشو
  چاقو تاشو
  ۲۲۴,۰۰۰ تومان
  ذره بین چراغ دار و جاکلیدی دار
  ذره بین چراغ دار و جاکلیدی دار ابزار چندکاره
  ابزار چندکاره
  ۴۷,۶۰۰ تومان
  قیچی رنگی کوچک
  قیچی رنگی کوچک قیچی کاردستی
  قیچی کاردستی
  ۲۲,۴۰۰ تومان
  قیچی دو رنگ مدل اریب
  قیچی دو رنگ مدل اریب قیچی کوچک
  قیچی کوچک
  ۳۰,۸۰۰ تومان
  قیچی کوچک دسته نقره ای
  قیچی کوچک دسته نقره ای قیچی اصلاح
  قیچی اصلاح
  ۲۹,۴۰۰ تومان
  قیچی کوچک فلزی
  قیچی کوچک فلزی قیچی اصلاح
  قیچی اصلاح
  ۲۴,۵۰۰ تومان
  ذره بین چراغ دار کوچک
  ذره بین چراغ دار کوچک ذره بین جیبی
  ذره بین جیبی
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  ابزار چندکاره تاشو
  ابزار چندکاره تاشو چندکاره
  چندکاره
  ۲۰۳,۰۰۰ تومان
  تیرکمان فلزی بند دار
  تیرکمان فلزی بند دار تیرکمان فلزی
  تیرکمان فلزی
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان
  دمباریک چند کاره
  دمباریک چند کاره ابزار چند کاره
  ابزار چند کاره
  قاشق و چنگال و چاقو تاشو مسافرتی
  قاشق و چنگال و چاقو تاشو مسافرتی قاشق تاشو
  قاشق تاشو
  انبردست ابزاردار و کیف دار تاشو
  انبردست ابزاردار و کیف دار تاشو انبردست مسافرتی
  انبردست مسافرتی
  پنکه همراه شارژی usb
  پنکه همراه شارژی usb پنکه مسافرتی شارژی
  پنکه مسافرتی شارژی

    

   یکسری ابزار پرکابرد در منزل هستند که باید هنگام رفتن به مسافرت همراه داشته باشیم .
   این ابزار مانند : ست قاشق وچنگال تاشو ، 18 کاره استیل ، قطب نما ، درب بازکن  اگر تاشو و جمع وجور باشند امکان سفر راحتی را برای ممکن می کنند.
   ابزار های چند کاره در عین کوچک بودن  ،کارا و امکان انجام چندین کار را ممکن می سازند .


    

   ابزارهای چندکاره
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده