13 کاره استیل
  13 کاره استیل
  ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۱۴۳,۰۰۰ تومان
  ابزار چندکاره تاشو آبی
  ابزار چندکاره تاشو آبی
  ابزار چندکاره
  ابزار چندکاره
  ۳۲۱,۲۰۰ تومان
  ابزار چندکاره تاشو قرمز
  ابزار چندکاره تاشو قرمز
  ابزار چندکاره
  ابزار چندکاره
  ۳۱۹,۰۰۰ تومان
  ابزار چندکاره تاشو مشکی خاکستری
  ابزار چندکاره تاشو مشکی خاکستری
  ابزار چندکاره
  ابزار چندکاره
  ۴۳۵,۶۰۰ تومان
  انبردست ابزاردار و کیف دار تاشو
  انبردست ابزاردار و کیف دار تاشو
  انبردست مسافرتی
  انبردست مسافرتی
  ۳۴۱,۰۰۰ تومان
  تیر وکمان استیل
  تیر وکمان استیل
  تیر و کمان
  تیر و کمان
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  چندکاره گریلز طرح دودی
  چندکاره گریلز طرح دودی
  ابزار چند کاره کیفدار
  ابزار چند کاره کیفدار
  ۵۶۷,۶۰۰ تومان
  چندکاره هاپس باگز مدل آبی
  چندکاره هاپس باگز مدل آبی
  haps bugs
  haps bugs
  ۴۹۰,۶۰۰ تومان
  چندکاره هاپس باگز مدل خاکستری
  چندکاره هاپس باگز مدل خاکستری
  چندکاره کیف دار
  چندکاره کیف دار
  ۴۹۲,۸۰۰ تومان
  چندکاره هاپس باگز مدل قرمز
  چندکاره هاپس باگز مدل قرمز
  خرید آنلاین ابزار چندکاره
  خرید آنلاین ابزار چندکاره
  ۴۹۲,۸۰۰ تومان
  چکش تبری دمباریک دار
  چکش تبری دمباریک دار
  چکش تبری
  چکش تبری
  ۴۱۸,۰۰۰ تومان
  چکش میخ کش
  چکش میخ کش
  ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۳۲۵,۶۰۰ تومان
  چکش و تبر چند کاره
  چکش و تبر چند کاره
  ابزار چند کاره
  ابزار چند کاره
  ۳۶۳,۰۰۰ تومان ۷,۲۶۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۳۵۵,۷۴۰ تومان
  چکش و تبر کیف دار طرح مشکی
  چکش و تبر کیف دار طرح مشکی
  چکش مسافرتی
  چکش مسافرتی
  ۵۶۷,۶۰۰ تومان
  چکش و تبر کیف دار قرمز مشکی
  چکش و تبر کیف دار قرمز مشکی
  چکش مسافرتی
  چکش مسافرتی
  ۵۶۷,۶۰۰ تومان
  چکش و میخ کش دمباریک دار
  چکش و میخ کش دمباریک دار
  چکش میخ کش
  چکش میخ کش
  ۴۱۸,۰۰۰ تومان
  چکش و میخ کش کیف دار طرح قرمز مشکی
  چکش و میخ کش کیف دار طرح قرمز مشکی
  میخ کش مسافرتی
  میخ کش مسافرتی
  ۵۶۷,۶۰۰ تومان
  درب بازکن چند کاره طرح آبی
  درب بازکن چند کاره طرح آبی
  ابزار چند کاره جاکلیدی دار
  ابزار چند کاره جاکلیدی دار
  ۳۵۶,۴۰۰ تومان
  درب بازکن چند کاره طرح خاکستری
  درب بازکن چند کاره طرح خاکستری
  ابزار چند کاره جاکلیدی دار
  ابزار چند کاره جاکلیدی دار
  ۳۶۰,۸۰۰ تومان
  درب بازکن چند کاره طرح قرمز
  درب بازکن چند کاره طرح قرمز
  ابزار چندکاره جاکلیدی دار
  ابزار چندکاره جاکلیدی دار
  ۳۶۳,۰۰۰ تومان
  درب بازکن سه کاره
  درب بازکن سه کاره
  ابزار چند کاره
  ابزار چند کاره
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  درب بازکن مدل طوطی
  درب بازکن مدل طوطی
  ابزار چند کاره
  ابزار چند کاره
  ۸۸,۰۰۰ تومان
  دمباریک استیل ابزاردار تاشو
  دمباریک استیل ابزاردار تاشو
  دمباریک ابزاردار
  دمباریک ابزاردار
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  شانه تاشو مدل نقره ای
  شانه تاشو مدل نقره ای
  شانه فلزی
  شانه فلزی
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال ابزادار تاشو طرح قرمز
  قاشق و چنگال ابزادار تاشو طرح قرمز
  قاشق و چنگال مسافرتی
  قاشق و چنگال مسافرتی
  ۲۰۹,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال ابزار دار تاشو
  قاشق و چنگال ابزار دار تاشو
  قاشق و چنگال مسافرتی
  قاشق و چنگال مسافرتی
  ۲۰۹,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال تاشو آبی
  قاشق و چنگال تاشو آبی
  قاشق و چنگال
  قاشق و چنگال
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال تاشو سبز
  قاشق و چنگال تاشو سبز
  قاشق و چنگال
  قاشق و چنگال
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال تاشو طرح چوب قهوه ای
  قاشق و چنگال تاشو طرح چوب قهوه ای
  قاشق چنگال کیفدار
  قاشق چنگال کیفدار
  ۳۱۶,۸۰۰ تومان
  قاشق و چنگال تاشو مشکی
  قاشق و چنگال تاشو مشکی
  قاشق و چنگال
  قاشق و چنگال
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال مسافرتی تاشو قرمز
  قاشق و چنگال مسافرتی تاشو قرمز
  قاشق و چنگال
  قاشق و چنگال
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال مسافرتی طرح آبی فیروزه ای
  قاشق و چنگال مسافرتی طرح آبی فیروزه ای
  قاشق چنگال تاشو
  قاشق چنگال تاشو
  ۲۱۵,۶۰۰ تومان
  قاشق و چنگال مسافرتی طرح سبز فسفری
  قاشق و چنگال مسافرتی طرح سبز فسفری
  قاشق چنگال تاشو
  قاشق چنگال تاشو
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال مسافرتی طرح مشکی
  قاشق و چنگال مسافرتی طرح مشکی
  قاشق چنگال کیفدار
  قاشق چنگال کیفدار
  ۲۱۱,۲۰۰ تومان
  قطب نما بطری
  قطب نما بطری
  ابزار آلات چند کاره
  ابزار آلات چند کاره
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  قطب نما چراغدار
  قطب نما چراغدار
  ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان

    

   یکسری ابزار پرکابرد در منزل هستند که باید هنگام رفتن به مسافرت همراه داشته باشیم .
   این ابزار مانند : ست قاشق وچنگال تاشو ، 18 کاره استیل ، قطب نما ، درب بازکن  اگر تاشو و جمع وجور باشند امکان سفر راحتی را برای ممکن می کنند.
   ابزار های چند کاره در عین کوچک بودن  ،کارا و امکان انجام چندین کار را ممکن می سازند .


    

   ابزارهای چندکاره
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • CAPEX
   • Haps buges
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله