درب بازکن سه کاره
  +
  درب بازکن سه کاره ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  درب بازکن مدل طوطی
  +
  درب بازکن مدل طوطی ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  چکش و تبر چند کاره
  +
  چکش و تبر چند کاره ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  ۳۲۳,۴۰۰ تومان
  کاتر سیگار برگ
  +
  کاتر سیگار برگ ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  قطب نما بطری
  +
  قطب نما بطری ابزار آلات چند کاره
  ابزار آلات چند کاره
  ۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  قطب نما چراغدار
  +
  قطب نما چراغدار ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  13 کاره استیل
  +
  13 کاره استیل ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  18 کاره استیل
  +
  18 کاره استیل ابزار آلات چندکاره
  ابزار آلات چندکاره
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال مسافرتی تاشو
  +
  قاشق و چنگال مسافرتی تاشو ست قاشق چنگال مسافرتی
  ست قاشق چنگال مسافرتی
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  دمباریک استیل ابزاردار تاشو
  +
  دمباریک استیل ابزاردار تاشو دمباریک ابزاردار
  دمباریک ابزاردار
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال ابزار دار تاشو
  +
  قاشق و چنگال ابزار دار تاشو قاشق و چنگال مسافرتی
  قاشق و چنگال مسافرتی
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  چندکاره ابزار دار تاشو کمری
  +
  چندکاره ابزار دار تاشو کمری چاقو تاشو
  چاقو تاشو
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  قیچی رنگی کوچک
  +
  قیچی رنگی کوچک قیچی کاردستی
  قیچی کاردستی
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  قیچی دو رنگ مدل دالبر
  +
  قیچی دو رنگ مدل دالبر قیچی کوچک
  قیچی کوچک
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  قیچی کوچک دسته نقره ای
  +
  قیچی کوچک دسته نقره ای قیچی اصلاح
  قیچی اصلاح
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  قیچی کوچک فلزی
  +
  قیچی کوچک فلزی قیچی اصلاح
  قیچی اصلاح
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  ابزار چندکاره تاشو
  +
  ابزار چندکاره تاشو چندکاره
  چندکاره
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  چکش و میخ کش دمباریک دار
  +
  چکش و میخ کش دمباریک دار چکش میخ کش
  چکش میخ کش
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  چکش تبری دمباریک دار
  +
  چکش تبری دمباریک دار چکش تبری
  چکش تبری
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال مسافرتی طرح آبی فیروزه ای
  +
  قاشق و چنگال مسافرتی طرح آبی فیروزه ای قاشق چنگال تاشو
  قاشق چنگال تاشو
  ۱۹۶,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال مسافرتی طرح سبز فسفری
  +
  قاشق و چنگال مسافرتی طرح سبز فسفری قاشق چنگال تاشو
  قاشق چنگال تاشو
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال مسافرتی طرح مشکی
  +
  قاشق و چنگال مسافرتی طرح مشکی قاشق چنگال کیفدار
  قاشق چنگال کیفدار
  ۱۹۲,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال تاشو طرح چوب قهوه ای
  +
  قاشق و چنگال تاشو طرح چوب قهوه ای قاشق چنگال کیفدار
  قاشق چنگال کیفدار
  ۲۸۸,۰۰۰ تومان
  شانه تاشو مدل نقره ای
  +
  شانه تاشو مدل نقره ای شانه فلزی
  شانه فلزی
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  چکش و تبر کیف دار طرح مشکی
  +
  چکش و تبر کیف دار طرح مشکی چکش مسافرتی
  چکش مسافرتی
  ۵۱۶,۰۰۰ تومان
  درب بازکن چند کاره طرح خاکستری
  +
  درب بازکن چند کاره طرح خاکستری ابزار چند کاره جاکلیدی دار
  ابزار چند کاره جاکلیدی دار
  ۳۲۸,۰۰۰ تومان
  درب بازکن چند کاره طرح قرمز
  +
  درب بازکن چند کاره طرح قرمز ابزار چندکاره جاکلیدی دار
  ابزار چندکاره جاکلیدی دار
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  درب بازکن چند کاره طرح آبی
  +
  درب بازکن چند کاره طرح آبی ابزار چند کاره جاکلیدی دار
  ابزار چند کاره جاکلیدی دار
  ۳۲۴,۰۰۰ تومان
  چکش و میخ کش کیف دار طرح قرمز مشکی
  +
  چکش و میخ کش کیف دار طرح قرمز مشکی میخ کش مسافرتی
  میخ کش مسافرتی
  ۵۱۶,۰۰۰ تومان
  چکش و تبر کیف دار قرمز مشکی
  +
  چکش و تبر کیف دار قرمز مشکی چکش مسافرتی
  چکش مسافرتی
  ۵۱۶,۰۰۰ تومان
  چندکاره هاپس باگز مدل آبی
  +
  چندکاره هاپس باگز مدل آبی haps bugs
  haps bugs
  ۴۴۶,۰۰۰ تومان
  چندکاره هاپس باگز مدل قرمز
  +
  چندکاره هاپس باگز مدل قرمز خرید آنلاین ابزار چندکاره
  خرید آنلاین ابزار چندکاره
  ۴۴۸,۰۰۰ تومان
  چندکاره هاپس باگز مدل خاکستری
  +
  چندکاره هاپس باگز مدل خاکستری چندکاره کیف دار
  چندکاره کیف دار
  ۴۴۸,۰۰۰ تومان
  چندکاره گریلز طرح دودی
  +
  چندکاره گریلز طرح دودی ابزار چند کاره کیفدار
  ابزار چند کاره کیفدار
  ۵۱۶,۰۰۰ تومان
  قاشق و چنگال ابزادار تاشو طرح قرمز
  +
  قاشق و چنگال ابزادار تاشو طرح قرمز قاشق و چنگال مسافرتی
  قاشق و چنگال مسافرتی
  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
  دمباریک چند کاره
  +
  دمباریک چند کاره ابزار چند کاره
  ابزار چند کاره

    

   یکسری ابزار پرکابرد در منزل هستند که باید هنگام رفتن به مسافرت همراه داشته باشیم .
   این ابزار مانند : ست قاشق وچنگال تاشو ، 18 کاره استیل ، قطب نما ، درب بازکن  اگر تاشو و جمع وجور باشند امکان سفر راحتی را برای ممکن می کنند.
   ابزار های چند کاره در عین کوچک بودن  ،کارا و امکان انجام چندین کار را ممکن می سازند .


    

   ابزارهای چندکاره
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • CAPEX
   • Haps buges
   بر اساس رنگ