مجسمه های کادویی
+ -6 دسته‌بندی دیگر
  مجسمه دکوری آسیاب بادی برنجی
  مجسمه دکوری آسیاب بادی برنجی
  خرید مجسمه
  خرید مجسمه
  ۵۰۶,۰۰۰ تومان
  مجسمه دکوری آسیاب بادی مسی
  مجسمه دکوری آسیاب بادی مسی
  Decorative
  Decorative
  ۵۰۶,۰۰۰ تومان
  مجسمه دکوری برج ایفل
  مجسمه دکوری برج ایفل
  180015
  ۱۸۰۰۱۵
  ۵۲,۸۰۰ تومان
  مجسمه دکوری برج ایفل
  مجسمه دکوری برج ایفل
  180014
  ۱۸۰۰۱۴
  ۱۰۵,۶۰۰ تومان
  مجسمه دکوری برج ایفل
  مجسمه دکوری برج ایفل
  180011
  ۱۸۰۰۱۱
  ۱۴۵,۲۰۰ تومان
  مجسمه دکوری برج ایفل
  مجسمه دکوری برج ایفل
  180010
  ۱۸۰۰۱۰
  ۴۲۲,۴۰۰ تومان
  مجسمه دکوری برج پیزا
  مجسمه دکوری برج پیزا
  180029
  ۱۸۰۰۲۹
  ۵۶۷,۶۰۰ تومان
  مجسمه دکوری برج دوقلو پتروناس
  مجسمه دکوری برج دوقلو پتروناس
  180024
  ۱۸۰۰۲۴
  ۶۷۳,۲۰۰ تومان
  مجسمه دکوری برج دوقلو پتروناس
  مجسمه دکوری برج دوقلو پتروناس
  180025
  ۱۸۰۰۲۵
  ۷۶۰,۳۲۰ تومان
  مجسمه دکوری برج ریو
  مجسمه دکوری برج ریو
  Decorative sculpture
  Decorative sculpture
  ۵۸۰,۸۰۰ تومان
  مجسمه دکوری برج میلاد مسی
  مجسمه دکوری برج میلاد مسی
  Decorative sculpture
  Decorative sculpture
  ۷۱۲,۸۰۰ تومان
  مجسمه دکوری تندیس آزادی
  مجسمه دکوری تندیس آزادی
  Decorative sculpture
  Decorative sculpture
  ۶۳۸,۰۰۰ تومان
  مجموعه دکوری برج میلاد برنز
  مجموعه دکوری برج میلاد برنز
  مجسمه برنز
  مجسمه برنز
  ۷۱۲,۸۰۰ تومان
  مجسمه دکوری برج ایفل
  مجسمه دکوری برج ایفل
  Decorative sculpture
  Decorative sculpture
  مجسمه دکوری برج بیگ بن
  مجسمه دکوری برج بیگ بن
  74180027
  ۷۴۱۸۰۰۲۷
  مجسمه دکوری تندیس آزادی
  مجسمه دکوری تندیس آزادی
  Decorative sculpture
  Decorative sculpture
  مجسمه دکوری برج میلاد برنجی
  مجسمه دکوری برج میلاد برنجی
  خرید مجسمه
  خرید مجسمه

     مجسمه یک شی هنری است و می تواند نمادی از یک مکان معروف یا شخص مشهور باشد و رنگهای متنوعی داشته باشد .
   کاربرد مجسمه برای زیبایی بخشیدن و القا هنر به مخاطب است و می تواند بعنوان کادویی ارزشمند قابل استفاده باشد .

   اشیاء دکوری
   خیر
   بله