مجسمه های کادویی
  +
  مجسمه های کادویی

     مجسمه یک شی هنری است و می تواند نمادی از یک مکان معروف یا شخص مشهور باشد و رنگهای متنوعی داشته باشد .
   کاربرد مجسمه برای زیبایی بخشیدن و القا هنر به مخاطب است و می تواند بعنوان کادویی ارزشمند قابل استفاده باشد .

   اشیاء دکوری
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده