تیر و کمان استیل:


استفاده از تیر و کمان از قدیم در جهان و ایران رواج داشته. جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ خاطرات بسیاری از تیر و کمان های دست ساز و چوبی خود دارند.
اما هم اکنون با پیشرفت این صنعت شاهد تیر و کمان هایی با کیفیت و با جنس استیل و دوام بالا هستیم که به منظور کاربرد های سرگرمی و تفریحی و حتی بعنوان یک وسیله تزئینی و دکوری ساخته می شوند.خیر
بله