جاکلیدی طرح ریموت bmw:


جاسوئیچی شکیل با طرح سوئیچ خودروی bmw که در قسمت کناری آن یک چراغ قوه کار گذاشته شده.


خیر
بله