جاکلیدی چشم و نظر
  بر اساس نوع
  بر اساس سازنده

   جاکلیدی چشم و نظر

      جاکلیدی  مهره دار علاوه بر آویزان کردن کلید ، آویز دار و فانتزی می باشند.
      این جاکلیدی ها دارای اسامی ائمه می باشند .
      جاکلیدی چشم و نظر برای افزایش روزی و رفع بلا در منزل یا محل کار قابل نصب است .