جعبه سیگار پاکتی فلزی توری

جعبه سیگار از خم شدن، خرد شدن و شکستن سیگار جلوگیری می کند. جعبه سیگار فلزی با طرح توری، دارای بدنه ای مقاوم می باشد که در رنگبندی متنوع عرضه شده است. در این جعبه سیگار میتوان پاکت سیگار را قرار داد.
خیر
بله