جعبه سیگار پاکتی فلزی طرح توری
جاسیگاری

play_circle تماشای ویدئو

جعبه سیگار پاکتی فلزی توری

جعبه سیگار از خم شدن، خرد شدن و شکستن سیگار جلوگیری می کند. جعبه سیگار فلزی با طرح توری، دارای بدنه ای مقاوم می باشد که در رنگبندی متنوع عرضه شده است. در این جعبه سیگار میتوان پاکت سیگار را قرار داد.