جعبه سیگار پاکتی فوکوس
  +
  جعبه سیگار پاکتی فوکوس جاسیگاری
  جاسیگاری
  ۱۳۸,۷۰۰ تومان
  جعبه سیگار پاکتی فوکوس بزرگ
  +
  جعبه سیگار پاکتی فوکوس بزرگ جاسیگاری
  جاسیگاری
  ۱۳۸,۷۰۰ تومان
  جعبه سیگار پاکتی فوکوس
  +
  جعبه سیگار پاکتی فوکوس جاسیگاری
  جاسیگاری
  ۱۲۹,۵۰۰ تومان
  جعبه سیگار فندک دار فوکوس
  +
  جعبه سیگار فندک دار فوکوس جاسیگاری
  جاسیگاری
  ۶۵۶,۷۰۰ تومان
  جعبه سیگار فندک دار فوکوس
  +
  جعبه سیگار فندک دار فوکوس جاسیگاری
  جاسیگاری
  ۶۱۰,۵۰۰ تومان
  جعبه سیگار فندک دار و باریک فوکوس
  +
  جعبه سیگار فندک دار و باریک فوکوس جعبه سیگار
  جعبه سیگار
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان
  جعبه سیگار فندک دار فوکوس
  +
  جعبه سیگار فندک دار فوکوس جعبه سیگار
  جعبه سیگار
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان
  جعبه سیگار پاکتی HENDA
  +
  جعبه سیگار پاکتی HENDA جاسیگاری
  جاسیگاری
  ۱۴۸,۰۰۰ تومان
  جعبه سیگار فلزی طرح دار
  +
  جعبه سیگار فلزی طرح دار جاسیگاری
  جاسیگاری
  ۲۴۹,۷۰۰ تومان
  جعبه سیگار فندک دار طرح پوست مار بزرگ
  +
  جعبه سیگار فندک دار طرح پوست مار بزرگ جاسیگاری
  جاسیگاری
  ۴۰۷,۰۰۰ تومان
  جعبه سیگار فلزی با طرح روکش چرم
  +
  جعبه سیگار فلزی با طرح روکش چرم جاسیگاری
  جاسیگاری
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  جعبه سیگار پاکتی فلزی طرح توری
  +
  جعبه سیگار پاکتی فلزی طرح توری جاسیگاری
  جاسیگاری
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  جعبه سیگار فندک دار کوچک طرح پوست مار
  +
  جعبه سیگار فندک دار کوچک طرح پوست مار جاسیگاری
  جاسیگاری
  ۴۰۷,۰۰۰ تومان
  جعبه سیگار فندک دار طرح پوست مار
  +
  جعبه سیگار فندک دار طرح پوست مار جاسیگاری
  جاسیگاری
  ۴۰۷,۰۰۰ تومان
  جعبه سیگار مدل هندی
  +
  جعبه سیگار مدل هندی جاسیگاری
  جاسیگاری
  ۱۴۸,۰۰۰ تومان
  جعبه سیگار مدل سیگار پیچ گیزه
  +
  جعبه سیگار مدل سیگار پیچ گیزه جاسیگاری
  جاسیگاری
  ۹۹,۹۰۰ تومان
  جعبه سیگار فلزی فندک دار هارلی دیویدسون
  +
  جعبه سیگار فلزی فندک دار هارلی دیویدسون جاسیگاری
  جاسیگاری
  ۴۸۱,۰۰۰ تومان
  جعبه سیگار فندک دار شارژی USB
  +
  جعبه سیگار فندک دار شارژی USB جاسیگاری
  جاسیگاری
  ۲۷۷,۵۰۰ تومان
  جعبه سیگار چرم Haojue
  +
  جعبه سیگار چرم Haojue جعبه سیگار
  جعبه سیگار
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  جعبه سیگار پیچ زیگزاگ
  +
  جعبه سیگار پیچ زیگزاگ سیگار پیچ
  سیگار پیچ
  ۱۴۸,۰۰۰ تومان
  جعبه سیگار فندک دار برقی کپکس
  +
  جعبه سیگار فندک دار برقی کپکس جعبه سیگار المنتی
  جعبه سیگار المنتی
  ۴۲۵,۵۰۰ تومان
  جعبه سیگار فندک دار کپکس
  +
  جعبه سیگار فندک دار کپکس جاسیگاری
  جاسیگاری
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  جعبه سیگار فندک دار مدل نارنجک
  +
  جعبه سیگار فندک دار مدل نارنجک جعبه سیگار برقی
  جعبه سیگار برقی
  ۳۱۴,۵۰۰ تومان
   جعبه سیگار جیوپای
  +
  جعبه سیگار جیوپای جعبه سیگار
  جعبه سیگار
  ۳۰۵,۲۰۰ تومان
  جعبه سیگار فندک دار فوکوس
  +
  جعبه سیگار فندک دار فوکوس جاسیگاری
  جاسیگاری
  جعبه سیگار فندک دار فوکوس
  +
  جعبه سیگار فندک دار فوکوس جاسیگاری
  جاسیگاری
  جعبه سیگار فندک دار فوکوس
  +
  جعبه سیگار فندک دار فوکوس جاسیگاری
  جاسیگاری
  جعبه سیگار فندک دار فوکوس
  +
  جعبه سیگار فندک دار فوکوس جاسیگاری
  جاسیگاری
  جعبه سیگار فلزی فندک دار
  +
  جعبه سیگار فلزی فندک دار جاسیگاری
  جاسیگاری
  جعبه سیگار فلزی فندک دار کاپتان بلک
  +
  جعبه سیگار فلزی فندک دار کاپتان بلک جاسیگاری
  جاسیگاری
  جعبه سیگار
  +
  جعبه سیگار جاسیگاری
  جاسیگاری
  جعبه سیگار فندک دار فلزی
  +
  جعبه سیگار فندک دار فلزی جاسیگاری
  جاسیگاری
  جعبه سیگار فندک دار برقی کپکس ARC
  +
  جعبه سیگار فندک دار برقی کپکس ARC جعبه سیگار
  جعبه سیگار

    

   جعبه سیگار مقوایی کم دوام و در مواقع فشار باعث آسیب به بدنه سیگار می شود .
   برای جلوگیری از این امر جعبه سیگار بکار می رود تا ضمن حفاظت از بدنه سیگار برداشتن آن از داخل جعبه آسان باشد. جعبه های سیگار میتواند مجهز به فندک باشد . 
   جعبه سیگار در شکل ها و طرح های چرمی و فلزی ساخته می شود . هر سازنده شکل و طرح و رنگ مخصوص به خود را دارد .

   جعبه سیگار
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • CAPEX
   • FOCUS
   بر اساس رنگ