ذره بین کوچک چراغدار
  +
  ذره بین کوچک چراغدار لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۱۴۱,۱۰۰ تومان
  ذره بین دستی چراغدار
  +
  ذره بین دستی چراغدار لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۸۸,۴۰۰ تومان
  چراغ قوه ذربین دار
  +
  چراغ قوه ذربین دار لوازم فردی
  لوازم فردی
  ۱۱۷,۳۰۰ تومان

    اشیا ریز قابل  مشاهده نمی باشند و برای دیدن آنها به وسیله ای نیاز داریم تا ⁠آنها را بزرگنمایی و قابل مشاهده کند. ذره بین برای این منظور بکار می رود .
    ذره بین از یک عدسی (همگرا ) قاب دار و یک دسته برای نگهداشتن در دست ، درست شده است .  ذره بین میتواند دارای چراغ  برای تاباندن نور روی جسم مورد نظر باشد .
   کاربرد ذره بین  بیشتر برای مطالعه است .

   ذره بین
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده