ذره بین چراغ قوه دار  COBسفید
  ذره بین چراغ قوه دار COBسفید
  ذره بین
  ذره بین
  ۲۰۰,۲۰۰ تومان
  ذره بین چراغ قوه دار COBمشکی
  ذره بین چراغ قوه دار COBمشکی
  ذره بین
  ذره بین
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان
  ذره بین چراغدار مدل خورشید
  ذره بین چراغدار مدل خورشید
  لوازم فردی
  لوازم فردی
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  ذره بین چراغدار و جاکلیدی دار آبی
  ذره بین چراغدار و جاکلیدی دار آبی
  ذره بین
  ذره بین
  ۷۹,۲۰۰ تومان
  ذره بین چراغدار و جاکلیدی دار بنفش
  ذره بین چراغدار و جاکلیدی دار بنفش
  ذره بین
  ذره بین
  ۷۷,۰۰۰ تومان
  ذره بین چراغدار و جاکلیدی دار زرد
  ذره بین چراغدار و جاکلیدی دار زرد
  ذره بین
  ذره بین
  ۷۴,۸۰۰ تومان
  ذره بین چراغدار و جاکلیدی دار سفید
  ذره بین چراغدار و جاکلیدی دار سفید
  ذره بین
  ذره بین
  ۸۱,۴۰۰ تومان
  ذره بین دستی چراغدار
  ذره بین دستی چراغدار
  لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۱۱۴,۴۰۰ تومان
  ذره بین دستی چراغدار پرنور
  ذره بین دستی چراغدار پرنور
  ذره بین
  ذره بین
  ۱۵۴,۰۰۰ تومان
  ذره بین دستی و چراغدار پرنور آبی
  ذره بین دستی و چراغدار پرنور آبی
  ذره بین
  ذره بین
  ۱۳۴,۲۰۰ تومان
  ذره بین دستی و چراغدار پرنور زرد
  ذره بین دستی و چراغدار پرنور زرد
  ذره بین
  ذره بین
  ۱۳۶,۴۰۰ تومان
  ذره بین دستی و چراغدار پرنور صورتی
  ذره بین دستی و چراغدار پرنور صورتی
  ذره بین
  ذره بین
  ۱,۴۵۸,۶۰۰ تومان
  ذره بین دستی و چراغدار پرنور طوسی
  ذره بین دستی و چراغدار پرنور طوسی
  ذره بین
  ذره بین
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  ذره بین کوچک چراغدار
  ذره بین کوچک چراغدار
  ذره بین
  ذره بین
  ۲۴۲,۰۰۰ تومان
  ذره بین دستی چراغدار LED
  ذره بین دستی چراغدار LED
  led
  led

    اشیا ریز قابل  مشاهده نمی باشند و برای دیدن آنها به وسیله ای نیاز داریم تا ⁠آنها را بزرگنمایی و قابل مشاهده کند. ذره بین برای این منظور بکار می رود .
    ذره بین از یک عدسی (همگرا ) قاب دار و یک دسته برای نگهداشتن در دست ، درست شده است .  ذره بین میتواند دارای چراغ  برای تاباندن نور روی جسم مورد نظر باشد .
   کاربرد ذره بین  بیشتر برای مطالعه است .

   ذره بین
   خیر
   بله