ذره بین کوچک چراغدار
  ذره بین کوچک چراغدار لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۱۱۶,۲۰۰ تومان
  ذره بین دستی چراغدار
  ذره بین دستی چراغدار لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۷۲,۸۰۰ تومان

    اشیا ریز قابل  مشاهده نمی باشند و برای دیدن آنها به وسیله ای نیاز داریم تا ⁠آنها را بزرگنمایی و قابل مشاهده کند. ذره بین برای این منظور بکار می رود .
    ذره بین از یک عدسی (همگرا ) قاب دار و یک دسته برای نگهداشتن در دست ، درست شده است .  ذره بین میتواند دارای چراغ  برای تاباندن نور روی جسم مورد نظر باشد .
   کاربرد ذره بین  بیشتر برای مطالعه است .

   ذره بین
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده