فندک اتمی صنعتی شعله افکن ایستاده
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن ایستاده فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۵۵,۰۰۰ تومان
  فندک شعله افکن هانست
  +
  فندک شعله افکن هانست فندک اتمی صنعتی آنست
  فندک اتمی صنعتی آنست
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  ۳۲۳,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن محافظ دار
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن محافظ دار فنندک کوره ای
  فنندک کوره ای
  ۴۵۹,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی سر متحرک Pockt rocket
  +
  فندک اتمی صنعتی سر متحرک Pockt rocket فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  ۲۷۲,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن کپکس
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن کپکس فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۵۴۴,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن قرمز
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن قرمز فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۲۱,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن سبز
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن سبز فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۵۳,۳۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن فلیم گان
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن فلیم گان فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  ۳۳۶,۶۰۰ تومان
  اجاق گاز مسافرتی تاشو کد 02
  +
  اجاق گاز مسافرتی تاشو کد 02 فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۵۲۷,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن چندکاره تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن چندکاره تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۶۰,۱۰۰ تومان
  شعله افکن چندکاره کوچک تورچ
  +
  شعله افکن چندکاره کوچک تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۱۸۵,۳۰۰ تومان
  فندک اجاق گاز مسافرتی تاشو کد 03
  +
  فندک اجاق گاز مسافرتی تاشو کد 03 پیک نیک مسافرتی
  پیک نیک مسافرتی
  ۵۶۱,۰۰۰ تومان
  ۵۳۲,۹۵۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن سفید تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن سفید تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۴۶,۵۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن نارنجی تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن نارنجی تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۴۶,۵۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ 1
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ 1 فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۹۷,۵۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ 2
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ 2 فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۵۷,۰۰۰ تومان
  ۳۳۹,۱۵۰ تومان
  شعله افکن تورچ
  +
  شعله افکن تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان
  ۲۱۴,۲۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی چهار شعله جوبون
  +
  فندک اتمی صنعتی چهار شعله جوبون فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۴۷۶,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن ایستاده
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن ایستاده فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی سه شعله جوبون
  +
  فندک اتمی صنعتی سه شعله جوبون فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۴۴۲,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی ایستاده تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی ایستاده تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۴۵۹,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی کپکس چهار شعله مدل سرمتحرک
  +
  فندک اتمی کپکس چهار شعله مدل سرمتحرک فندک اتمی چهار شعله
  فندک اتمی چهار شعله
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی شعله افکن چند منظوره تورچ
  +
  فندک اتمی شعله افکن چند منظوره تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۲۹,۵۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی دو شعله هانست
  +
  فندک اتمی صنعتی دو شعله هانست فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۵۹۵,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی تک شعله هانست
  +
  فندک اتمی صنعتی تک شعله هانست فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۴۸۴,۵۰۰ تومان
  ۴۷۹,۶۵۵ تومان
  فندک اتمی صنعتی تک شعله جوبون
  +
  فندک اتمی صنعتی تک شعله جوبون فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۴۴۲,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی دو شعله هانست
  +
  فندک اتمی صنعتی دو شعله هانست فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۶۱۲,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی سر پیک شعله افکن سر متحرک
  +
  فندک اتمی سر پیک شعله افکن سر متحرک فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۸۹,۰۰۰ تومان
  ۲۶۰,۱۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی ایستاده تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی ایستاده تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی محافظ دار مدل نارنجک کپکس
  +
  فندک اتمی محافظ دار مدل نارنجک کپکس فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۲۳,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی ایستاده تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی ایستاده تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی تک شعله جوبون
  +
  فندک اتمی تک شعله جوبون فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۶۶۳,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی شعله افکن تورچ
  +
  فندک اتمی شعله افکن تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۶۳,۵۰۰ تومان
  فندک اتمی ایستاده تورچ
  +
  فندک اتمی ایستاده تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
   فندک اتمی تورچ مدل اهرمی
  +
  فندک اتمی تورچ مدل اهرمی فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۵۲۷,۰۰۰ تومان

   فندک اتمی شعله افکن

   فندک اتمی شعله افکن از جمله پرفروشترین فندک ها در فروشگاه  آنلاین فندک مارکت است و از جمله فندک هایی است در کنار استفاده شخصی می تواند به عنوان دکور و هدیه خریداری و هدیه شود. فندک های اتمی عرضه شده  در فروشگاه آنلاین فندک مارکت دارای کاربردهای مختلفی هستند و علاوه بر استفاده مرسوم در روشن کردن سیگار و پیپ و ... به وسطه قدرت بسیار زیاد در ایجاد گرمایش و متمرکز کردن آتش در صنایع و مشاغل مختلفی همچون لوله کشی، لحیم کاری، طلاسازی، دندان سازی، کارهای تعمیراتی و در مسافرت و کوهنوردی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. به همین سبب فندک های اتمی در دو نوع فندک های اتمی دستی  و فندک های اتمی پایه دار طراحی می شوند. بخشی از فندکهای اتمی قوی را اصطلاحا فندک های اتمی صنعتی و یا فندک صنعتی می نامند و این نوع از فندک اتمی قوی در برندهای مختلف و اشکال مختلف و انواع فندک اتمی یک شعله و فندک اتمی دو شعله و فندک اتمی سه شعله و  ... در دسترس خریداران  در فروشگاه آنلاین فندک مارکت قرار دارد و با بهترین قیمت قابل خریداری است. 

    طرز کار فندک اتمی شعله افکن

   درون فندک های اتمی برای جرقه زنی از یک پیزوالکتریک استفاده شده است که شعله را متمرکز کرده و حرارت فوق العاده بالایی (1300 درجه سانتی گراد) در مدت زمان کم تولید میکند. فندک اتمی درواقع یک آتش زای پرقدرت است که گرمای تولیدی آن چندین برابر فندک های معمولی نیز می باشد. شعله اتمی این فندک ها مقاوم در برابر باد بوده و گزینه مناسبی جهت استفاده در فضای باز می باشد. برندهای متععدی اقدام به طراحی و ساخت فندک های اتمی می کنند که از معروف ترین آن ها می توان به فندک اتمی هانست (Honest) و فندک اتمی جوبون (Jobon)  اشاره کرد.
   نحوه شارژ کردن فندک های اتمی همانند فندک های معمولی است. بهتر است قبل از پر کردن مجدد گاز فندک، گاز قبلی درون آن را کاملا خالی کنید تا فندک بهتر و راحت تر پر شود. همچنین بعد از گاز کردن فندک بهتر است 5 تا 10 دقیقه فرصت دهید و سپس فندک را روشن کنید.

   خرید اینترنتی شعله افکن

   امروزه باتوجه به محدودیت های زمانی که در سبک زندگی افراد ایجاد شده، مردم وقت کمتری را صرف رفتن به فروشگاه ها و جستجو و خرید اقلام مورد نیاز خود می کنند. به همین سبب فروشگاه های اینترنتی متنوعی در زمینه های مختلف فعالیت می کنند و خرید اینترنتی مرسوم تر از گذشته شده است. فروشگاه اینترنتی فندک مارکت نیز با ارائه انواع اکسسوری های شخصی باکیفیت به ویژه فندک فعالیت کرده و شما را در صرفه جویی در گرانبهاترین داراییتان یعنی زمان یاری می کند.
   فندک اتمی صنعتی شعله افکن
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Aomai
   • CAPEX
   • Flame gun
   • HONEST
   • JOBON
   • Leiniao
   • Minghu
   • Rikang
   • Shunee Fa
   • TORCH
   • Ya Nuo
   بر اساس رنگ