فندک اتمی صنعتی شعله افکن ایستاده
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن ایستاده فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن محافظ دار
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن محافظ دار فنندک کوره ای
  فنندک کوره ای
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی سر متحرک Pockt rocket
  +
  فندک اتمی صنعتی سر متحرک Pockt rocket فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن کپکس
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن کپکس فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۶۴۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن قرمز
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن قرمز فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن سبز
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن سبز فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان
  اجاق گاز مسافرتی تاشو کد 02
  +
  اجاق گاز مسافرتی تاشو کد 02 فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۶۲۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن چندکاره تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن چندکاره تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
  فندک اجاق گاز مسافرتی تاشو کد 03
  +
  فندک اجاق گاز مسافرتی تاشو کد 03 پیک نیک مسافرتی
  پیک نیک مسافرتی
  ۶۶۰,۰۰۰ تومان
  ۶۲۷,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن سفید تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن سفید تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن نارنجی تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن نارنجی تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ 1
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ 1 فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۶۴۸,۰۰۰ تومان
  ۴۸۶,۰۰۰ تومان
  شعله افکن تورچ
  +
  شعله افکن تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ۲۲۴,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی چهار شعله جوبون
  +
  فندک اتمی صنعتی چهار شعله جوبون فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن ایستاده
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن ایستاده فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  فندک اتمی صنعتی سه شعله جوبون
  +
  فندک اتمی صنعتی سه شعله جوبون فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۴۷۴,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی ایستاده تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی ایستاده تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی کپکس چهار شعله مدل سرمتحرک
  +
  فندک اتمی کپکس چهار شعله مدل سرمتحرک فندک اتمی چهار شعله
  فندک اتمی چهار شعله
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی شعله افکن چند منظوره تورچ
  +
  فندک اتمی شعله افکن چند منظوره تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی تک شعله هانست
  +
  فندک اتمی صنعتی تک شعله هانست فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۵۷۰,۰۰۰ تومان
  ۵۶۴,۳۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی تک شعله جوبون
  +
  فندک اتمی صنعتی تک شعله جوبون فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  فندک اتمی سر پیک شعله افکن سر متحرک
  +
  فندک اتمی سر پیک شعله افکن سر متحرک فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی ایستاده تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی ایستاده تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی محافظ دار مدل نارنجک کپکس
  +
  فندک اتمی محافظ دار مدل نارنجک کپکس فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی ایستاده تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی ایستاده تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی تک شعله جوبون
  +
  فندک اتمی تک شعله جوبون فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۷۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  فندک اتمی شعله افکن تورچ
  +
  فندک اتمی شعله افکن تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی ایستاده تورچ
  +
  فندک اتمی ایستاده تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
   فندک اتمی تورچ مدل اهرمی
  +
  فندک اتمی تورچ مدل اهرمی فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۶۲۰,۰۰۰ تومان
  فندک سرشعله مستر تورچ مدل ونس
  +
  فندک سرشعله مستر تورچ مدل ونس تک شعله اتمی
  تک شعله اتمی
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی دو شعله پایه دار کپکس
  +
  فندک اتمی دو شعله پایه دار کپکس فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی پایه دار تورچ
  +
  فندک اتمی پایه دار تورچ فندک گازی
  فندک گازی
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی شعله افکن تایتو
  +
  فندک اتمی شعله افکن تایتو فندک گازی
  فندک گازی
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی شعله افکن تورچ
  +
  فندک اتمی شعله افکن تورچ فندک گازی
  فندک گازی
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان

   فندک اتمی شعله افکن

   فندک اتمی شعله افکن از جمله پرفروشترین فندک ها در فروشگاه  آنلاین فندک مارکت است و از جمله فندک هایی است در کنار استفاده شخصی می تواند به عنوان دکور و هدیه خریداری و هدیه شود. فندک های اتمی عرضه شده  در فروشگاه آنلاین فندک مارکت دارای کاربردهای مختلفی هستند و علاوه بر استفاده مرسوم در روشن کردن سیگار و پیپ و ... به وسطه قدرت بسیار زیاد در ایجاد گرمایش و متمرکز کردن آتش در صنایع و مشاغل مختلفی همچون لوله کشی، لحیم کاری، طلاسازی، دندان سازی، کارهای تعمیراتی و در مسافرت و کوهنوردی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. به همین سبب فندک های اتمی در دو نوع فندک های اتمی دستی  و فندک های اتمی پایه دار طراحی می شوند. بخشی از فندکهای اتمی قوی را اصطلاحا فندک های اتمی صنعتی و یا فندک صنعتی می نامند و این نوع از فندک اتمی قوی در برندهای مختلف و اشکال مختلف و انواع فندک اتمی یک شعله و فندک اتمی دو شعله و فندک اتمی سه شعله و  ... در دسترس خریداران  در فروشگاه آنلاین فندک مارکت قرار دارد و با بهترین قیمت قابل خریداری است. 

    طرز کار فندک اتمی شعله افکن

   درون فندک های اتمی برای جرقه زنی از یک پیزوالکتریک استفاده شده است که شعله را متمرکز کرده و حرارت فوق العاده بالایی (1300 درجه سانتی گراد) در مدت زمان کم تولید میکند. فندک اتمی درواقع یک آتش زای پرقدرت است که گرمای تولیدی آن چندین برابر فندک های معمولی نیز می باشد. شعله اتمی این فندک ها مقاوم در برابر باد بوده و گزینه مناسبی جهت استفاده در فضای باز می باشد. برندهای متععدی اقدام به طراحی و ساخت فندک های اتمی می کنند که از معروف ترین آن ها می توان به فندک اتمی هانست (Honest) و فندک اتمی جوبون (Jobon)  اشاره کرد.
   نحوه شارژ کردن فندک های اتمی همانند فندک های معمولی است. بهتر است قبل از پر کردن مجدد گاز فندک، گاز قبلی درون آن را کاملا خالی کنید تا فندک بهتر و راحت تر پر شود. همچنین بعد از گاز کردن فندک بهتر است 5 تا 10 دقیقه فرصت دهید و سپس فندک را روشن کنید.

   خرید اینترنتی شعله افکن

   امروزه باتوجه به محدودیت های زمانی که در سبک زندگی افراد ایجاد شده، مردم وقت کمتری را صرف رفتن به فروشگاه ها و جستجو و خرید اقلام مورد نیاز خود می کنند. به همین سبب فروشگاه های اینترنتی متنوعی در زمینه های مختلف فعالیت می کنند و خرید اینترنتی مرسوم تر از گذشته شده است. فروشگاه اینترنتی فندک مارکت نیز با ارائه انواع اکسسوری های شخصی باکیفیت به ویژه فندک فعالیت کرده و شما را در صرفه جویی در گرانبهاترین داراییتان یعنی زمان یاری می کند.
   فندک اتمی صنعتی شعله افکن
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Aomai
   • BONZON
   • bonzon
   • CAPEX
   • Flame gun
   • FOCUS
   • HONEST
   • JOBON
   • JUDERY
   • Leiniao
   • Lighter
   • Minghu
   • Rikang
   • Shunee Fa
   • TORCH
   • WANBAO
   • Ya Nuo
   بر اساس رنگ