ناخن گیر رنگی بزرگ ساده
  +
  ناخن گیر رنگی بزرگ ساده لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  ناخن گیر طرح ماهی
  +
  ناخن گیر طرح ماهی لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  ناخن گیر استیل ساده
  +
  ناخن گیر استیل ساده لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  ناخن گیر درب بازکن دار طرح لوگو ماشین
  +
  ناخن گیر درب بازکن دار طرح لوگو ماشین لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  ناخن گیر درب بازکن دار طرح لوگو ماشین
  +
  ناخن گیر درب بازکن دار طرح لوگو ماشین لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  ناخن گیر بزرگ طرح گل
  +
  ناخن گیر بزرگ طرح گل لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  ناخن گیر روکش چرمی
  +
  ناخن گیر روکش چرمی لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  ناخن گیر استیل طرح گل
  +
  ناخن گیر استیل طرح گل لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  ناخن گیر رنگی Bele
  +
  ناخن گیر رنگی Bele لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۸۹,۶۰۰ تومان
  ناخن گیر بزرگ طرح لاله زرد
  +
  ناخن گیر بزرگ طرح لاله زرد لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  ناخن گیر طرح پرنده
  +
  ناخن گیر طرح پرنده لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ناخن گیر استیل طرح گل
  +
  ناخن گیر استیل طرح گل لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ناخن گیر مشکی Bele
  +
  ناخن گیر مشکی Bele لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ناخن گیر رنگی Bele
  +
  ناخن گیر رنگی Bele لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ناخن گیر نگین دار طلایی
  +
  ناخن گیر نگین دار طلایی لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ناخنگیر
  +
  ناخنگیر ناخنگیر لوگودار
  ناخنگیر لوگودار


    

   ناخنگیر ابزاری است که دو تیغه هلالی شکل دارد . برای کوتاه کردن ناخن ها را باید بین این دو تیغه قرار داد . جنس ناخنگیرها معمولاً از استیل است و روی دسته آنها طرح تزئینی و لوگو ماشین دارد .
   دارای سوهان برای از بین بردن تیزی ناخن ها بعد از کوتاه شدن هستند .
   ناخنگیرهای ابزاردار ، مجهز به گوشه گیر ناخن و درب بازکن هستند .
   ناخنگیر وسیله ای شخصی است در صورت استفاده مشترک امکان انتقال بیماری وجود دارد .

   ناخنگیر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده