ناخن گیر رنگی بزرگ ساده
  ناخن گیر رنگی بزرگ ساده لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۱۰,۵۰۰ تومان
  ناخن گیر طرح ماهی
  ناخن گیر طرح ماهی لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  ناخن گیر استیل ساده
  ناخن گیر استیل ساده لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۱۹,۶۰۰ تومان
  ناخن گیر درب بازکن دار طرح لوگو ماشین
  ناخن گیر درب بازکن دار طرح لوگو ماشین لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  ناخن گیر درب بازکن دار طرح لوگو ماشین
  ناخن گیر درب بازکن دار طرح لوگو ماشین لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  ناخن گیر بزرگ طرح گل
  ناخن گیر بزرگ طرح گل لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  ناخن گیر روکش چرمی
  ناخن گیر روکش چرمی لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  ناخن گیر استیل طرح گل
  ناخن گیر استیل طرح گل لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  ناخن گیر استیل طرح گل
  ناخن گیر استیل طرح گل لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۱۹,۶۰۰ تومان
  ناخن گیر رنگی Bele
  ناخن گیر رنگی Bele لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۴۴,۸۰۰ تومان
  ناخن گیر مشکی Bele
  ناخن گیر مشکی Bele لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۵۴,۶۰۰ تومان
  ناخن گیر رنگی Bele
  ناخن گیر رنگی Bele لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۵۳,۲۰۰ تومان
  ناخن گیر بزرگ طرح لاله زرد
  ناخن گیر بزرگ طرح لاله زرد لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ۱۸,۲۰۰ تومان
  ناخن گیر طرح پرنده
  ناخن گیر طرح پرنده لوازم شخصی
  لوازم شخصی
  ناخن گیر نگین دار طلایی
  ناخن گیر نگین دار طلایی لوازم شخصی
  لوازم شخصی


    

   ناخنگیر ابزاری است که دو تیغه هلالی شکل دارد . برای کوتاه کردن ناخن ها را باید بین این دو تیغه قرار داد . جنس ناخنگیرها معمولاً از استیل است و روی دسته آنها طرح تزئینی و لوگو ماشین دارد .
   دارای سوهان برای از بین بردن تیزی ناخن ها بعد از کوتاه شدن هستند .
   ناخنگیرهای ابزاردار ، مجهز به گوشه گیر ناخن و درب بازکن هستند .
   ناخنگیر وسیله ای شخصی است در صورت استفاده مشترک امکان انتقال بیماری وجود دارد .

   ناخنگیر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده