پیپ چوبی کاپتان بلک
( ۹۷۵۰۱۰۲۱)

معرفی پیپ چوبی کاپتان بلک

Captain Black (کاپیتان بلک) برند نوعی سیگارت و تنباکوی آمریکایی است که توسط شرکت Lane Limited  تولید می شود .
پیپ چوبی صیقل خورده کاپیتان بلک برنگ قهوه ای براق بوده و فیلتر دار نیز می باشد.