پیپ چوبی کاپیتان بلک
پیپ کاپیتان بلک

پیپ چوبی کاپیتان بلک

کاپیتان بلک Captain Black برند نوعی سیگارت و تنباکوی آمریکایی است که توسط شرکت Lane Limited تولید می‌شود. 
پیپ چوبی سیاهرنگ کاپیتان بلک از چوب مرغوب و نشکن بوده که به همراه آن یک عدد کیسه مخصوص  نگهداری جیر می باشد.