چاقوی w76 چاقویی خوش دست است که به دلیل وجود شیار های روی دسته به خوبی در دست قرار می گیرد.
رنگ دسته ی این چاقو نقره ای و تیغه ی آن مشکی می باشد.
خیر
بله