چاقو جیبی زیبا با طرح عقاب سبز رنگ که روی دسته ی آن حکاکی شده است.
انتهای دسته آن دارای سوراخی جهت آویزان کردن بند می باشد. لبه ی این چاقو برخلاف دیگر چاقو ها انحنایی رو به داخل دارد.
خیر
بله