چراغ اضطراری دیواری دو لامپ مدل پنل COB
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ مدل پنل COB
  چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری سه حالته طرح مشکی
  چراغ اضطراری سه حالته طرح مشکی
  چراغ پریز
  چراغ پریز
  ۱۹۶,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری طرح سفید
  چراغ اضطراری طرح سفید
  چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۱۷۶,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری طرح لامپ سفید
  چراغ اضطراری طرح لامپ سفید
  چراغ قوه LED
  چراغ قوه LED
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری لمسی مدل پریز طوسی
  چراغ اضطراری لمسی مدل پریز طوسی
  چراغ قوه لمسی
  چراغ قوه لمسی
  ۳۶۳,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری لمسی مدل پریز طوسی
  چراغ اضطراری لمسی مدل پریز طوسی
  چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۳۴۱,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری مدل پریز سفید
  چراغ اضطراری مدل پریز سفید
  COB flashlight
  COB flashlight
  ۲۴۲,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری مدل پریز سفید
  چراغ اضطراری مدل پریز سفید
  LED flashlight
  LED flashlight
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری مدل مثلث سبز
  چراغ اضطراری مدل مثلث سبز
  چراغ خطر
  چراغ خطر
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری آهنربایی
  چراغ اضطراری آهنربایی
  چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری پریز با دو لامپ COB
  چراغ اضطراری پریز با دو لامپ COB
  Emergency flashlight
  Emergency flashlight
  چراغ اضطراری پریز کنترل دار
  چراغ اضطراری پریز کنترل دار
  Emergency flashlight
  Emergency flashlight
  چراغ اضطراری دیواری COB
  چراغ اضطراری دیواری COB
  چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ COB
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ COB
  چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ COB
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ COB
  چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
    وجود چراغ اضطراری در هرمکانی لازم دارد . هنگام تاریکی و در زمانی که نورکافی  وجود نداشته باشد از چراغ های اضطراری استفاده می شود.
     چراغ اضطراری می تواند به شکل  کلید پریز ، فانوس ، پیشانی بند و ... باشد . هر شکل براساس نیاز طراحی و ساخته شده اند .
   چراغ اضطراری پریز
   خیر
   بله