چراغ اضطراری طرح لامپ سفید
  +
  چراغ اضطراری طرح لامپ سفید چراغ قوه LED
  چراغ قوه LED
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  چراغ اضطراری لمسی مدل پریز طوسی
  +
  چراغ اضطراری لمسی مدل پریز طوسی چراغ قوه لمسی
  چراغ قوه لمسی
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری لمسی مدل پریز طوسی
  +
  چراغ اضطراری لمسی مدل پریز طوسی چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری طرح سفید
  +
  چراغ اضطراری طرح سفید چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۱۷۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  چراغ اضطراری مدل پریز سفید
  +
  چراغ اضطراری مدل پریز سفید COB flashlight
  COB flashlight
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری مدل پریز سفید
  +
  چراغ اضطراری مدل پریز سفید LED flashlight
  LED flashlight
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری مدل مثلث سبز
  +
  چراغ اضطراری مدل مثلث سبز چراغ خطر
  چراغ خطر
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  چراغ اضطراری سه حالته طرح مشکی
  +
  چراغ اضطراری سه حالته طرح مشکی چراغ پریز
  چراغ پریز
  ۱۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ COB
  +
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ COB چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری پریز با دو لامپ COB
  +
  چراغ اضطراری پریز با دو لامپ COB Emergency flashlight
  Emergency flashlight
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ COB
  +
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ COB چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری دیواری COB
  +
  چراغ اضطراری دیواری COB چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ مدل پنل COB
  +
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ مدل پنل COB چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری پریز کنترل دار
  +
  چراغ اضطراری پریز کنترل دار Emergency flashlight
  Emergency flashlight
  چراغ اضطراری آهنربایی
  +
  چراغ اضطراری آهنربایی چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
    وجود چراغ اضطراری در هرمکانی لازم دارد . هنگام تاریکی و در زمانی که نورکافی  وجود نداشته باشد از چراغ های اضطراری استفاده می شود.
     چراغ اضطراری می تواند به شکل  کلید پریز ، فانوس ، پیشانی بند و ... باشد . هر شکل براساس نیاز طراحی و ساخته شده اند .
   چراغ اضطراری پریز
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده