چراغ قوه جاکلیدی دار تست اسکناس
Flashlight test money

    معرفی چراغ قوه جاکلیدی دار تست اسکناس


            این چراغ قوه  ، دارای جاکلیدی و چراغ لیزر است. نور چراغ لیزر آبی رنگ است و برای تست اسکناس کاربرد دارد.
            بدنه چراغ قوه استیل و نقره ای رنگ است . سایز جیبی به طول 8 سانتیمتر دارد . بااتصال جاکلیدی به کمر جابجایی آسان است.
            لامپ چراغ قوه از نوع COB و پرنور است . لامپ COB از تعداد زیادی لامپ ریز LED ساخته شده است و پرنور است اما خیرگی نوری ندارد.  
            با قرار دادن 3 عدد باتری G-13 در جای باتری می توان از چراغ قوه استفاده کرد.