معرفی چراغ قوه جاکلیدی دار سیاه رنگ


     چراغ قوه جاکلیدی دار در مقایسه با جاکلیدی معمولی کاراتر است . 
      این محصول برای رفع نیاز به روشنایی در هنگام استفاده از جاکلیدی طراحی شد و چراغ قوه آن بعنوان چراغ اضطراری⁠کاربرد دارد. 
     چراغ قوه باریک از جنس استیل به رنگ مشکی است . سایز جیبی به طول 8 سانتیمتر دارد . جاکلیدی جابجایی چراغ قوه را آسان  می کند.
     چراغ قوه دستی است و برای روشن شدن نیاز به باتری دارد.