چراغ قوه جاکلیدی دار و لیزر دار مدل هفت تیر
flashlight

    معرفی چراغ قوه جاکلیدی دار و لیزر دار مدل هفت تیر

        
          چراغ قوه جاکلیدی دار در مقایسه با جاکلیدی معمولی کاراتر است . 
         این چراغ قوه علاوه بر جاکلیدی دارای چراغ  لیزر است . طرح دکوری این چراغ قوه آنرا به جاکلیدی و آویز زیبایی تبدیل کرده است .
          لامپ چراغ قوه از نوع LED و پرنور با عمر بالا است .که در مقایسه با لامپ کم مصرف ، انرژی کمتر و نوربیشتری تولید می کند و عمر طولانی تری دارد.
          با قرار دادن 3 عدد باتری G-13 در جای باتری می توان از چراغ قوه استفاده کرد.