چراغ قوه دستی و ایستاده COB
چراغ قوه دستی

محصولات مشابه

معرفی چراغ قوه دستی و ایستاده COB


این چراغ قوه به شکل استوانه ای مشکی رنگ به طول 8 سانتیمتر است . به دوصورت دستی و آویز قابل استفاده است .
نوع لامپ آن  COB و پرنور است . لامپ COB از تعداد زیادی لامپ ریز LED ساخته شده و از لحاظ  نوردهی تا 950 متر جلوتر را روشن می کند اما مانند لامپ LED خیرگی نور ندارد.
باگیره فلزی خودکاری میتوان آنرا از مکانی ثابت آویزان و به صورت فانوس استفاده کرد .
با قرار دادن 1 عدد باتری قلمی در محفظه باتری قابل استفاده است .