چراغ قوه دستی زوم دار سبز رنگ LED
  +
  چراغ قوه دستی زوم دار سبز رنگ LED چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۶۰,۲۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی خودکاری LED
  +
  چراغ قوه دستی خودکاری LED چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۹۵,۲۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی خودکاری لیزر دار کوچک
  +
  چراغ قوه دستی خودکاری لیزر دار کوچک چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۷۲,۸۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی خودکاری لیزر دار بزرگ
  +
  چراغ قوه دستی خودکاری لیزر دار بزرگ چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۶۷,۲۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی خودکاری لیزر دار و بند دار
  +
  چراغ قوه دستی خودکاری لیزر دار و بند دار چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی و ایستاده COB
  +
  چراغ قوه دستی و ایستاده COB چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۱۴۷,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی و کمری COB
  +
  چراغ قوه دستی و کمری COB چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۸۸,۲۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی گرد با نور دو حالته LED
  +
  چراغ قوه دستی گرد با نور دو حالته LED چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه چندمنظوره USB
  +
  چراغ قوه چندمنظوره USB چراغ قوه زوم دار
  چراغ قوه زوم دار
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی با شارژر COB
  +
  چراغ قوه دستی با شارژر COB چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی زوم دار LED
  +
  چراغ قوه دستی زوم دار LED چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی زوم دار سه حالته LED
  +
  چراغ قوه دستی زوم دار سه حالته LED چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۳۹۲,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی نورافکن دو حالته COB و LED
  +
  چراغ قوه دستی نورافکن دو حالته COB و LED چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۱۹۶,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی و چسبی COB
  +
  چراغ قوه دستی و چسبی COB چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی و سقفی LED دسته متحرک
  +
  چراغ قوه دستی و سقفی LED دسته متحرک چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۹۸,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی و آویز LED
  +
  چراغ قوه دستی و آویز LED چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۷۲,۸۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی خودکاری کپکس
  +
  چراغ قوه دستی خودکاری کپکس چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۵۸,۸۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی خودکاری لیزر دار سه حالته
  +
  چراغ قوه دستی خودکاری لیزر دار سه حالته چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۵۱,۸۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی زوم دار سه حالته
  +
  چراغ قوه دستی زوم دار سه حالته چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی و قلاب دار COB
  +
  چراغ قوه دستی و قلاب دار COB چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۸۸,۲۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی سه حالته USB
  +
  چراغ قوه دستی سه حالته USB چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی زوم دار سه حالته COB
  +
  چراغ قوه دستی زوم دار سه حالته COB چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  ۲۱۷,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی زوم دار چشمک زن COB
  +
  چراغ قوه دستی زوم دار چشمک زن COB چراغ قوه usb
  چراغ قوه usb
  ۲۰۳,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه لیزر پوینتر
  +
  چراغ قوه لیزر پوینتر چراغ لیزر
  چراغ لیزر
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه طرح رینگ
  +
  چراغ قوه طرح رینگ چراغ قوه کمپینیگ
  چراغ قوه کمپینیگ
  ۸۸,۲۰۰ تومان
  چراغ قوه مدل دوربین 1
  +
  چراغ قوه مدل دوربین 1 چراغ قوه COB
  چراغ قوه COB
  ۹۵,۲۰۰ تومان
  چراغ قوه مدل دوربین 2
  +
  چراغ قوه مدل دوربین 2 چراغ قوه COB
  چراغ قوه COB
  ۹۵,۲۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  چراغ قوه دستی و سربند USB
  +
  چراغ قوه دستی و سربند USB چراغ قوه دستی LED
  چراغ قوه دستی LED
  ۳۹۲,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی USB
  +
  چراغ قوه دستی USB چراغ قوه COB
  چراغ قوه COB
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی آهنربادار CRYKET
  +
  چراغ قوه دستی آهنربادار CRYKET چراغ قوه COB
  چراغ قوه COB
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی USB
  +
  چراغ قوه دستی USB WORK LIGHTER
  WORK LIGHTER
  ۳۲۲,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه USB با نور سه حالته LED
  +
  چراغ قوه USB با نور سه حالته LED چراغ قوه چند منظوره
  چراغ قوه چند منظوره
  ۲۹۴,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه دستی زوم دار LED
  +
  چراغ قوه دستی زوم دار LED چراع قوه دستی
  چراع قوه دستی
  چراغ قوه دستی LED و COB
  +
  چراغ قوه دستی LED و COB چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی زوم دار مشکی LED
  +
  چراغ قوه دستی زوم دار مشکی LED چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی و ایستاده سر متحرک
  +
  چراغ قوه دستی و ایستاده سر متحرک چراغ قوه دستی
  چراغ قوه دستی


   چراغ قوه  وسیله ای پرکاربرد در هر مکانی می باشد . این وسیله با ایجاد روشنایی باعث شناسایی اشیا وافراد می شود. شکل و طرح متفاوت  موجب کارایی های متفاوت آنها شده است .
   به طور کلی فاکتورهای انتخاب چراغ قوه به شکل چراغ قوه ، طرح بدنه ، رنگ بدنه ، زوم دار بودن ، نوع لامپ ( LED یا COB ) ، باتری خور یا شارژی بستگی دارد .

   چراغ قوه دستی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده