چراغ قوه سربند متحرک با نور سه حالته USB
پیشانی بند

معرفی چراغ قوه سربند متحرک با نور سه حالته USB

چراغ قوه ابزاری برای تمرکز نور و افزایش دقت روی کار است. چراغ قوه پیشانی بند نوعی چراغ قوه برای افرادی که زمان کار نمیتوانند چراغ قوه را با دست نگهدارند مناسب است .
این چراغ قوه از نوع USB و با دو کش مورب روی پیشانی محکم می شود. دارای دو رنگبندی و سه حالت نوری کم نور ، پرنور و چشمک زن است . این وسیله برای دندانپزشکی ، لحیم کاری ، جوشکاری و .. کلیه مشاغلی که تمرکز نور روی کار برای آنها اهمیت زیادی دارد، مناسب است .