معرفی چراغ قوه مدل فانوس COB


     چراغ قوه مدل فانوس استوانه مشکی رنگ است که دو دستگیره فلزی مفتولی دارد. به صورت های دستی و آویز ⁠ و رومیزی قابل استفاده است .
     سر چراغ قوه به صورت کشویی باز می شود . دستگیره های آن را می توان از نقطه ثابت آویزان کرد و چراغ قوه را به صورت آویز استفاده نمود .
     با قرار دادن 3 عدد باتری قلمی در جای باتری می توان از آن استفاده کرد .
     مناسب زمانی که برق در دسترس نیست مانند : مسافرت ، روشنایی خیمه  و... می باشد.

خیر
بله