چراغ مطالعه
  بر اساس نوع
  بر اساس سازنده

   چراغ مطالعه

    

    یکی از شرایط مکان مطالعه وجود نور کافی است . در صورت رعایت نکردن این شرط مطالعه کسل کننده است و به چشم ها آسیب جدی وارد می شود .
    چراغ مطالعه با ایجاد روشنایی باعث افزایش دقت و تمرکز  می شود .
   در مسافرت و مکان هایی که دسترسی به برق وجود ندارد با استفاده از پاور بانک یا لب تاپ  می توان از چراغ مطالعه استفاده کرد .