فندک شعله افکن هانست
  +
  فندک شعله افکن هانست فندک اتمی صنعتی آنست
  فندک اتمی صنعتی آنست
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن محافظ دار
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن محافظ دار فنندک کوره ای
  فنندک کوره ای
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان
  ۴۵۹,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن قرمز
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن قرمز فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن سبز
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن سبز فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان
  اجاق گاز مسافرتی تاشو کد 02
  +
  اجاق گاز مسافرتی تاشو کد 02 فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۶۲۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن چندکاره تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن چندکاره تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
  شعله افکن چندکاره کوچک تورچ
  +
  شعله افکن چندکاره کوچک تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن سفید تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن سفید تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن نارنجی تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن نارنجی تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ 1
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ 1 فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۶۴۸,۰۰۰ تومان
  ۴۸۶,۰۰۰ تومان
  شعله افکن تورچ
  +
  شعله افکن تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ۲۲۴,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی سر پیک شعله افکن سر متحرک
  +
  فندک اتمی سر پیک شعله افکن سر متحرک فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی شعله افکن تورچ
  +
  فندک اتمی شعله افکن تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
  فندک سرشعله مستر تورچ مدل ونس
  +
  فندک سرشعله مستر تورچ مدل ونس تک شعله اتمی
  تک شعله اتمی
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی شعله افکن تایتو
  +
  فندک اتمی شعله افکن تایتو فندک گازی
  فندک گازی
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی شعله افکن تورچ
  +
  فندک اتمی شعله افکن تورچ فندک گازی
  فندک گازی
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی تک شعله طرح چوب یا نوو
  +
  فندک اتمی تک شعله طرح چوب یا نوو فندک اتمی
  فندک اتمی
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  شعله افکن مدل تایتو نارنجی
  +
  شعله افکن مدل تایتو نارنجی فندک اتمی صنعتی
  فندک اتمی صنعتی
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  شعله افکن فلزی تورچ
  +
  شعله افکن فلزی تورچ فندک اتمی صنعتی
  فندک اتمی صنعتی
  ۱۹۴,۰۰۰ تومان
  شعله افکن تورچ مدل گان مو
  +
  شعله افکن تورچ مدل گان مو فندک اتمی صنعتی
  فندک اتمی صنعتی
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
  شعله افکن مدل فلیم گان قرمز
  +
  شعله افکن مدل فلیم گان قرمز فندک اتمی صنعتی
  فندک اتمی صنعتی
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
  شعله افکن مدل تورچ فیروزه ای
  +
  شعله افکن مدل تورچ فیروزه ای فندک اتمی صنعتی
  فندک اتمی صنعتی
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان
  سرشعله تورچ مدل کویکا
  +
  سرشعله تورچ مدل کویکا فندک اتمی صنعتی
  فندک اتمی صنعتی
  ۲۳۴,۰۰۰ تومان
  ۱۶۳,۸۰۰ تومان
  شعله افکن تورچ مدل شاسی دار
  +
  شعله افکن تورچ مدل شاسی دار فندک اتمی صنعتی
  فندک اتمی صنعتی
  ۲۵۸,۰۰۰ تومان
  ۲۱۹,۳۰۰ تومان
   شعله افکن تورچ مدل فلیم گان طلایی
  +
  شعله افکن تورچ مدل فلیم گان طلایی فندک اتمی صنعتی
  فندک اتمی صنعتی
  ۳۷۲,۰۰۰ تومان
  ۳۳۴,۸۰۰ تومان
  شعله افکن تورچ مدل ونس
  +
  شعله افکن تورچ مدل ونس فندک اتمی صنعتی
  فندک اتمی صنعتی
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان
  ۲۱۱,۲۰۰ تومان
  شعله افکن چند منظوره تورچ مدل ونس
  +
  شعله افکن چند منظوره تورچ مدل ونس فندک اتمی صنعتی
  فندک اتمی صنعتی
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  شعله افکن تورچ مدل ونس آبی
  +
  شعله افکن تورچ مدل ونس آبی فندک اتمی صنعتی
  فندک اتمی صنعتی
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  شعله افکن مدل تورچ فیروزه ای
  +
  شعله افکن مدل تورچ فیروزه ای فندک اتمی صنعتی
  فندک اتمی صنعتی
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  شعله افکن مستر تورچ مدل ونس سفید
  +
  شعله افکن مستر تورچ مدل ونس سفید فندک اتمی صنعتی
  فندک اتمی صنعتی
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  شعله افکن مستر تورچ مدل ونس آبی
  +
  شعله افکن مستر تورچ مدل ونس آبی فندک اتمی صنعتی
  فندک اتمی صنعتی
  ۴۹۲,۰۰۰ تومان
  شعله افکن مدل مستر تورچ
  +
  شعله افکن مدل مستر تورچ فندک اتمی صنعتی
  فندک اتمی صنعتی
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  شعله افکن سرمتحرک آبی رنگ
  +
  شعله افکن سرمتحرک آبی رنگ فندک اتمی صنعتی
  فندک اتمی صنعتی
  ۲۸۴,۰۰۰ تومان
  شعله افکن مدل فلیم گان فلزی
  +
  شعله افکن مدل فلیم گان فلزی فندک اتمی صنعتی
  فندک اتمی صنعتی
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان

   فندک اتمی شعله افکن

   فندک اتمی شعله افکن از جمله پرفروشترین فندک ها در فروشگاه  آنلاین فندک مارکت است و از جمله فندک هایی است در کنار استفاده شخصی می تواند به عنوان دکور و هدیه خریداری و هدیه شود. فندک های اتمی عرضه شده  در فروشگاه آنلاین فندک مارکت دارای کاربردهای مختلفی هستند و علاوه بر استفاده مرسوم در روشن کردن سیگار و پیپ و ... به وسطه قدرت بسیار زیاد در ایجاد گرمایش و متمرکز کردن آتش در صنایع و مشاغل مختلفی همچون لوله کشی، لحیم کاری، طلاسازی، دندان سازی، کارهای تعمیراتی و در مسافرت و کوهنوردی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. به همین سبب فندک های اتمی در دو نوع فندک های اتمی دستی  و فندک های اتمی پایه دار طراحی می شوند. بخشی از فندکهای اتمی قوی را اصطلاحا فندک های اتمی صنعتی و یا فندک صنعتی می نامند و این نوع از فندک اتمی قوی در برندهای مختلف و اشکال مختلف و انواع فندک اتمی یک شعله و فندک اتمی دو شعله و فندک اتمی سه شعله و  ... در دسترس خریداران  در فروشگاه آنلاین فندک مارکت قرار دارد و با بهترین قیمت قابل خریداری است. 

    طرز کار فندک اتمی شعله افکن

   درون فندک های اتمی برای جرقه زنی از یک پیزوالکتریک استفاده شده است که شعله را متمرکز کرده و حرارت فوق العاده بالایی (1300 درجه سانتی گراد) در مدت زمان کم تولید میکند. فندک اتمی درواقع یک آتش زای پرقدرت است که گرمای تولیدی آن چندین برابر فندک های معمولی نیز می باشد. شعله اتمی این فندک ها مقاوم در برابر باد بوده و گزینه مناسبی جهت استفاده در فضای باز می باشد. برندهای متععدی اقدام به طراحی و ساخت فندک های اتمی می کنند که از معروف ترین آن ها می توان به فندک اتمی هانست (Honest) و فندک اتمی جوبون (Jobon)  اشاره کرد.
   نحوه شارژ کردن فندک های اتمی همانند فندک های معمولی است. بهتر است قبل از پر کردن مجدد گاز فندک، گاز قبلی درون آن را کاملا خالی کنید تا فندک بهتر و راحت تر پر شود. همچنین بعد از گاز کردن فندک بهتر است 5 تا 10 دقیقه فرصت دهید و سپس فندک را روشن کنید.

   خرید اینترنتی شعله افکن

   امروزه باتوجه به محدودیت های زمانی که در سبک زندگی افراد ایجاد شده، مردم وقت کمتری را صرف رفتن به فروشگاه ها و جستجو و خرید اقلام مورد نیاز خود می کنند. به همین سبب فروشگاه های اینترنتی متنوعی در زمینه های مختلف فعالیت می کنند و خرید اینترنتی مرسوم تر از گذشته شده است. فروشگاه اینترنتی فندک مارکت نیز با ارائه انواع اکسسوری های شخصی باکیفیت به ویژه فندک فعالیت کرده و شما را در صرفه جویی در گرانبهاترین داراییتان یعنی زمان یاری می کند.
   فندک اتمی صنعتی شعله افکن
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Aomai
   • BONZON
   • bonzon
   • CAPEX
   • Flame gun
   • FOCUS
   • HONEST
   • JOBON
   • JUDERY
   • Leiniao
   • Lighter
   • Minghu
   • Rikang
   • TORCH
   • WANBAO
   • Ya Nuo
   بر اساس رنگ