فندک اتمی صنعتی شعله افکن ایستاده
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن ایستاده فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۷۷,۵۰۰ تومان
  فندک شعله افکن هانست
  +
  فندک شعله افکن هانست فندک اتمی صنعتی آنست
  فندک اتمی صنعتی آنست
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  ۳۵۱,۵۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن محافظ دار
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن محافظ دار فنندک کوره ای
  فنندک کوره ای
  ۴۹۹,۵۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی سر متحرک Pockt rocket
  +
  فندک اتمی صنعتی سر متحرک Pockt rocket فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  ۲۹۶,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن کپکس
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن کپکس فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۵۹۲,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن قرمز
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن قرمز فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۴۰,۵۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن سبز
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن سبز فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۷۵,۶۰۰ تومان
  اجاق گاز مسافرتی تاشو کد 02
  +
  اجاق گاز مسافرتی تاشو کد 02 فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۵۷۳,۵۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن چندکاره تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن چندکاره تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۸۳,۰۰۰ تومان
  شعله افکن چندکاره کوچک تورچ
  +
  شعله افکن چندکاره کوچک تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۱۸۵,۳۰۰ تومان
  فندک اجاق گاز مسافرتی تاشو کد 03
  +
  فندک اجاق گاز مسافرتی تاشو کد 03 پیک نیک مسافرتی
  پیک نیک مسافرتی
  ۶۱۰,۵۰۰ تومان
  ۵۷۹,۹۷۵ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن سفید تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن سفید تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۶۸,۲۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن نارنجی تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن نارنجی تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۶۸,۲۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ 1
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ 1 فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۲۳,۷۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۵۹۹,۴۰۰ تومان
  ۴۴۹,۵۵۰ تومان
  شعله افکن تورچ
  +
  شعله افکن تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۵۹,۰۰۰ تومان
  ۲۳۳,۱۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی چهار شعله جوبون
  +
  فندک اتمی صنعتی چهار شعله جوبون فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۵۱۸,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن ایستاده
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن ایستاده فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۵۹,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  فندک اتمی صنعتی سه شعله جوبون
  +
  فندک اتمی صنعتی سه شعله جوبون فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۴۳۸,۴۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی ایستاده تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی ایستاده تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۴۹۹,۵۰۰ تومان
  فندک اتمی کپکس چهار شعله مدل سرمتحرک
  +
  فندک اتمی کپکس چهار شعله مدل سرمتحرک فندک اتمی چهار شعله
  فندک اتمی چهار شعله
  ۳۳۳,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی شعله افکن چند منظوره تورچ
  +
  فندک اتمی شعله افکن چند منظوره تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۴۹,۷۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی شعله افکن تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  ۳۳۳,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی دو شعله هانست
  +
  فندک اتمی صنعتی دو شعله هانست فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۶۴۷,۵۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی تک شعله هانست
  +
  فندک اتمی صنعتی تک شعله هانست فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۵۲۷,۲۰۰ تومان
  ۵۲۱,۹۲۸ تومان
  فندک اتمی صنعتی تک شعله جوبون
  +
  فندک اتمی صنعتی تک شعله جوبون فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۴۸۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  فندک اتمی صنعتی دو شعله هانست
  +
  فندک اتمی صنعتی دو شعله هانست فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۶۶۶,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی سر پیک شعله افکن سر متحرک
  +
  فندک اتمی سر پیک شعله افکن سر متحرک فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۱۴,۵۰۰ تومان
  ۲۸۳,۰۵۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی ایستاده تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی ایستاده تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی محافظ دار مدل نارنجک کپکس
  +
  فندک اتمی محافظ دار مدل نارنجک کپکس فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۵۱,۵۰۰ تومان
  فندک اتمی صنعتی ایستاده تورچ
  +
  فندک اتمی صنعتی ایستاده تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۳۳,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی تک شعله جوبون
  +
  فندک اتمی تک شعله جوبون فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۷۲۱,۵۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  فندک اتمی شعله افکن تورچ
  +
  فندک اتمی شعله افکن تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۲۸۶,۷۰۰ تومان
  فندک اتمی ایستاده تورچ
  +
  فندک اتمی ایستاده تورچ فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۳۳۳,۰۰۰ تومان
   فندک اتمی تورچ مدل اهرمی
  +
  فندک اتمی تورچ مدل اهرمی فندک کوره ای
  فندک کوره ای
  ۵۲۷,۰۰۰ تومان
  فندک اتمی کپکس مدل دلفین
  +
  فندک اتمی کپکس مدل دلفین کوره ای تک شعله
  کوره ای تک شعله
  ۱۶۶,۵۰۰ تومان

   فندک اتمی شعله افکن

   فندک اتمی شعله افکن از جمله پرفروشترین فندک ها در فروشگاه  آنلاین فندک مارکت است و از جمله فندک هایی است در کنار استفاده شخصی می تواند به عنوان دکور و هدیه خریداری و هدیه شود. فندک های اتمی عرضه شده  در فروشگاه آنلاین فندک مارکت دارای کاربردهای مختلفی هستند و علاوه بر استفاده مرسوم در روشن کردن سیگار و پیپ و ... به وسطه قدرت بسیار زیاد در ایجاد گرمایش و متمرکز کردن آتش در صنایع و مشاغل مختلفی همچون لوله کشی، لحیم کاری، طلاسازی، دندان سازی، کارهای تعمیراتی و در مسافرت و کوهنوردی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. به همین سبب فندک های اتمی در دو نوع فندک های اتمی دستی  و فندک های اتمی پایه دار طراحی می شوند. بخشی از فندکهای اتمی قوی را اصطلاحا فندک های اتمی صنعتی و یا فندک صنعتی می نامند و این نوع از فندک اتمی قوی در برندهای مختلف و اشکال مختلف و انواع فندک اتمی یک شعله و فندک اتمی دو شعله و فندک اتمی سه شعله و  ... در دسترس خریداران  در فروشگاه آنلاین فندک مارکت قرار دارد و با بهترین قیمت قابل خریداری است. 

    طرز کار فندک اتمی شعله افکن

   درون فندک های اتمی برای جرقه زنی از یک پیزوالکتریک استفاده شده است که شعله را متمرکز کرده و حرارت فوق العاده بالایی (1300 درجه سانتی گراد) در مدت زمان کم تولید میکند. فندک اتمی درواقع یک آتش زای پرقدرت است که گرمای تولیدی آن چندین برابر فندک های معمولی نیز می باشد. شعله اتمی این فندک ها مقاوم در برابر باد بوده و گزینه مناسبی جهت استفاده در فضای باز می باشد. برندهای متععدی اقدام به طراحی و ساخت فندک های اتمی می کنند که از معروف ترین آن ها می توان به فندک اتمی هانست (Honest) و فندک اتمی جوبون (Jobon)  اشاره کرد.
   نحوه شارژ کردن فندک های اتمی همانند فندک های معمولی است. بهتر است قبل از پر کردن مجدد گاز فندک، گاز قبلی درون آن را کاملا خالی کنید تا فندک بهتر و راحت تر پر شود. همچنین بعد از گاز کردن فندک بهتر است 5 تا 10 دقیقه فرصت دهید و سپس فندک را روشن کنید.

   خرید اینترنتی شعله افکن

   امروزه باتوجه به محدودیت های زمانی که در سبک زندگی افراد ایجاد شده، مردم وقت کمتری را صرف رفتن به فروشگاه ها و جستجو و خرید اقلام مورد نیاز خود می کنند. به همین سبب فروشگاه های اینترنتی متنوعی در زمینه های مختلف فعالیت می کنند و خرید اینترنتی مرسوم تر از گذشته شده است. فروشگاه اینترنتی فندک مارکت نیز با ارائه انواع اکسسوری های شخصی باکیفیت به ویژه فندک فعالیت کرده و شما را در صرفه جویی در گرانبهاترین داراییتان یعنی زمان یاری می کند.
   فندک اتمی صنعتی شعله افکن
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Aomai
   • CAPEX
   • Flame gun
   • HONEST
   • JOBON
   • Leiniao
   • Minghu
   • Rikang
   • Shunee Fa
   • TORCH
   • Ya Nuo
   بر اساس رنگ