جاکلیدی مدل های مختلف
  +
  جاکلیدی مدل های مختلف جاکلیدی
  جاکلیدی
  جاکلیدی چشم و نظر
  +
  جاکلیدی چشم و نظر آویزچشم ونظر
  آویزچشم ونظر

   جاکلیدی وسیله ای برای منظم کردن کلیدها است و می تواند شکل های مختلفی داشته باشد. این وسیله
   براساس کاربرد  به دو دستۀ یک حلقه ای و دو حلقه ای تقسیم می شود.
    جاکلیدی دو حلقه ای برای دسته کلید با کلیدهای متنوع مناسب است . در غیر این صورت از جاکلیدی با یک حلقه استفاده می شود .
   چرخشی بودن حلقه ها این امکان را می دهد که کلیدها به آسانی قابل جداسازی باشند.
   جاکلیدی چشم و نظر علاوه براینکه برای جاکلیدی برای آویزان کردن کلید است به عنوان آویز مهره دار قابل استفاده است .

   جاکلیدی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • KEY CHAIN
   • YILONG
   • YILONG Key Chain