پیپ چوبی حلقه طلایی پترسون
پیپ پترسون

پیپ چوبی حلقه طلایی پترسون

برند Peterson (پترسون) برندی ایرلندی با قدمت 150 ساله که توسط "برادران کاپ"و فردی بنام "چارلز پترسون"پایه گذاری شد و در زمینه تولید توتون ، فندک و پیپ شروع به فعالیت نمود.
پیپ سیاهرنگ پترسون از جنس چوب briar و بسیار خوش دست بوده و فیلترخور نیز می باشد.