چراغ اضطراری دیواری COB
چراغ اضطراری

معرفی چراغ اضطراری پریز COB


چراغ اضطراری ، مشابه کلید پریز برق با حاشیه طوسی رنگ است و مشابه آن روشن می شود . طول آن 14 سانتیمتر است و به دو صورت چراغ اضطراری ایستاده و دیواری قابل استفاده است .
 نوع لامپ آن COB و پرنور است . این لامپ از تعداد زیادی لامپ  ریز LED ساخته شده است و پرنور است اما خیرگی نوری ندارد و باعث آزار چشم نمی شود . 
 با قرار دادن 3 عدد باتری نیم قلم در محفظه باتری ، قابل استفاده است .