چراغ اضطراری دیواری دو لامپ COB
چراغ اضطراری

معرفی چراغ اضطراری پریز با دو لامپ COB


  چراغ اضطراری ، مشابه کلید پریز برق با حاشیه سفید رنگ  است . طول آن 12 سانتیمتر است و به دو صورت چراغ اضطراری  ایستاده و دیواری قابل استفاده است . 
  2 عدد لامپ COB دارد. لامپ  COB از تعداد زیادی لامپ  ریز LED ساخته شده و پرنور است اما خیرگی نوری ندارد و باعث آزار چشم نمی شود . 
  با قرار دادن 3 عدد باتری نیم قلم در محفظه باتری و قرار دادن کلید در حالت on روشن میشود .