معرفی چراغ قوه جاکلیدی دار و آبی رنگ COB

        
          چراغ قوه جاکلیدی دار در مقایسه با جاکلیدی معمولی کاراتر است . این چراغ قوه دارای 2 حالت نوری است و به صورت دستی و آویز قابل استفاده است .
           بدنه چراغ قوه پلاستیکی و آبی رنگ است . سایز جیبی به طول 7 سانتیمتر دارد . اتصال جاکلیدی به کمر حمل چراغ قوه را آسان می کند .
          لامپ چراغ قوه از نوع COB و پرنور است . لامپ COB از تعداد زیادی لامپ ریز LED ساخته شده است و پرنور است اما خیرگی نوری ندارد.  
          با قرار دادن 2 عدد باتری نیم قلم در جای باتری می توان از چراغ قوه استفاده کرد.