چراغ قوه سربندی متحرک با نور سه حالته
چراغ پیشانی بند

  • قیمت برای شما : ۲۰۴,۰۰۰ تومان عدد
اضافه به سبد خرید

معرفی چراغ قوه سربندی متحرک با نور سه حالته


نور کافی و متمرکز بر روی کار سبب افزایش دقت و کاهش خطا میشود .
 چراغ قوه ابزاری برای تمرکز نور روی کار است . از انواع آن چراغ قوه پیشانی بند است و برای افرادی که هنگام کار نمیتوانند چراغ قوه را با دست نگهدارند مناسب است.
این چراغ قوه با دو کش مورب میتواند روی پیشانی محکم شود. همچنین نور آن خاصیت چشمک زن و کم وزیاد شدن را داراست .
این وسیله  برای دندانپزشکی ، لحیم کاری ، جوشکاری و .. کلیه مشاغلی که تمرکز نور روی کار برای آنها اهمیت زیادی دارد، مناسب است .