فندک لایتر مدل مشکی
  +
  فندک لایتر مدل مشکی فندک گازی
  فندک گازی
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  فندک لایتر مدل نقره ای
  +
  فندک لایتر مدل نقره ای فندک گازی
  فندک گازی
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  فندک درب دار اتمی لایتر طلایی
  +
  فندک درب دار اتمی لایتر طلایی فندک گازی
  فندک گازی
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  فندک تورچ طرح نقره ای براق
  +
  فندک تورچ طرح نقره ای براق شعله افکن
  شعله افکن
  ۳۰۴,۸۰۰ تومان
  جعبه سیگار فندک دار برقی کپکس ARC نوک مدادی
  +
  جعبه سیگار فندک دار برقی کپکس ARC نوک مدادی جعبه سیگار
  جعبه سیگار
  ۵۹۴,۰۰۰ تومان
  جعبه سیگار فندک دار برقی کپکس ARC نقره ای
  +
  جعبه سیگار فندک دار برقی کپکس ARC نقره ای جعبه سیگار
  جعبه سیگار
  ۵۹۸,۰۰۰ تومان
  جعبه سیگار فندک دار برقی کپکس ARC طلایی
  +
  جعبه سیگار فندک دار برقی کپکس ARC طلایی جعبه سیگار
  جعبه سیگار
  ۵۹۶,۰۰۰ تومان
  فندک دو حالته مدل تمساح سفید
  +
  فندک دو حالته مدل تمساح سفید فندک اتمی - معمولی
  فندک اتمی - معمولی
  ۲۴۶,۰۰۰ تومان
  فندک دو حالته مدل تمساح خاکستری
  +
  فندک دو حالته مدل تمساح خاکستری فندک اتمی - معمولی
  فندک اتمی - معمولی
  ۲۴۲,۰۰۰ تومان
  فندک دو حالته مدل تمساح طلایی
  +
  فندک دو حالته مدل تمساح طلایی فندک اتمی - معمولی
  فندک اتمی - معمولی
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  فندک دو حالته مدل تمساح مشکی
  +
  فندک دو حالته مدل تمساح مشکی فندک اتمی - معمولی
  فندک اتمی - معمولی
  ۲۴۴,۰۰۰ تومان
  فندک جیبی مدل سنگی رزگلد
  +
  فندک جیبی مدل سنگی رزگلد فندک کپکس
  فندک کپکس
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  فندک جیبی مدل سنگی طلایی
  +
  فندک جیبی مدل سنگی طلایی فندک کپکس
  فندک کپکس
  ۱۶۰,۸۰۰ تومان
  فندک جیبی مدل سنگی مشکی
  +
  فندک جیبی مدل سنگی مشکی فندک کپکس
  فندک کپکس
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  فندک کنستانتین مدل صلیب طلایی
  +
  فندک کنستانتین مدل صلیب طلایی فندک کنستانتین
  فندک کنستانتین
  ۲۳۰,۴۰۰ تومان
  فندک کنستانتین مدل صلیب نقره ای
  +
  فندک کنستانتین مدل صلیب نقره ای فندک کنستانتین
  فندک کنستانتین
  ۲۳۰,۶۰۰ تومان
  فندک آئومی مدل قرمز رزگلد
  +
  فندک آئومی مدل قرمز رزگلد 109405
  ۱۰۹۴۰۵
  ۲۱۴,۰۰۰ تومان
  فندک آئومی مدل قهوه ای رزگلد
  +
  فندک آئومی مدل قهوه ای رزگلد 109405
  ۱۰۹۴۰۵
  ۲۱۳,۶۰۰ تومان
  فندک آئومی مدل آبی نقره ای
  +
  فندک آئومی مدل آبی نقره ای 109405
  ۱۰۹۴۰۵
  ۲۱۳,۸۰۰ تومان
  فندک آئومی مدل مشکی خاکستری
  +
  فندک آئومی مدل مشکی خاکستری 109405
  ۱۰۹۴۰۵
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان
  فندک دو حالته مدل گرگ مشکی
  +
  فندک دو حالته مدل گرگ مشکی فندک اتمی - معمولی
  فندک اتمی - معمولی
  ۲۵۶,۰۰۰ تومان
  فندک دو حالته مدل گرگ سفید
  +
  فندک دو حالته مدل گرگ سفید فندک اتمی - معمولی
  فندک اتمی - معمولی
  ۲۵۶,۰۰۰ تومان
  فندک دو حالته مدل گرگ آبی
  +
  فندک دو حالته مدل گرگ آبی فندک اتمی - معمولی
  فندک اتمی - معمولی
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  فندک دو حالته مدل گرگ طلایی خاکستری
  +
  فندک دو حالته مدل گرگ طلایی خاکستری فندک اتمی - معمولی
  فندک اتمی - معمولی
  ۲۵۴,۰۰۰ تومان
  فندک دو حالته مدل گرگ فیروزه ای
  +
  فندک دو حالته مدل گرگ فیروزه ای فندک اتمی - معمولی
  فندک اتمی - معمولی
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  فندک دو حالته مدل اژدها فیروزه ای
  +
  فندک دو حالته مدل اژدها فیروزه ای فندک اتمی - معمولی
  فندک اتمی - معمولی
  ۲۰۸,۰۰۰ تومان
  فندک دو حالته مدل اژدها طلایی
  +
  فندک دو حالته مدل اژدها طلایی فندک اتمی - معمولی
  فندک اتمی - معمولی
  ۲۵۴,۰۰۰ تومان
  فندک دو حالته مدل اژدها آبی
  +
  فندک دو حالته مدل اژدها آبی فندک اتمی - معمولی
  فندک اتمی - معمولی
  ۲۴۴,۰۰۰ تومان
  فندک دو حالته مدل اژدها سفید
  +
  فندک دو حالته مدل اژدها سفید فندک اتمی - معمولی
  فندک اتمی - معمولی
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  فندک دو حالته مدل اژدها مشکی
  +
  فندک دو حالته مدل اژدها مشکی فندک اتمی - معمولی
  فندک اتمی - معمولی
  ۲۵۶,۰۰۰ تومان
  فندک کپکس مدل کلت نقره ای
  +
  فندک کپکس مدل کلت نقره ای فندک گازی
  فندک گازی
  ۲۲۴,۰۰۰ تومان
  فندک کپکس مدل کلت رزگلد
  +
  فندک کپکس مدل کلت رزگلد فندک گازی
  فندک گازی
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  فندک کپکس مدل آویزدار نقره ای
  +
  فندک کپکس مدل آویزدار نقره ای فندک جیبی
  فندک جیبی
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان
  فندک کپکس مدل آویزدار طلایی
  +
  فندک کپکس مدل آویزدار طلایی فندک جیبی
  فندک جیبی
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  فندک کپکس مدل آویزدار مشکی
  +
  فندک کپکس مدل آویزدار مشکی فندک جیبی
  فندک جیبی
  ۲۰۴,۰۰۰ تومان
  فندک جیبی کپکس مدل جمجمه طلایی
  +
  فندک جیبی کپکس مدل جمجمه طلایی فندک جمجمه
  فندک جمجمه
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
   این فندک ها ی به جهت داشتن ظاهر شکیل و زیبا و سایز جیبی فندک فله نامگذاری شده اند که بر حسب نوع شعله (اتمی، معمولی، المنتی و صاعقه)، نوع سوخت ( گازی ، بنزینی، الکتریکی) کاربردهای مختلف دارند.
   سازنده این فندک ها برندهای معروف : آمویی ، نوبلیس ، تایگر ، دلفین و هانست هستند.
    یک دسته بندی کلی از فندکهای فله شامل 5 مدل است :  
   1 -مدل ریموت 
   2- مدل سنگی (چخماقی )
   3- مدل فشنگ
   4-مدل کلت
   5- مدل جیبی 
    
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   فندک کادویی جیبی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Amazon
   • Antai
   • Aomai
   • Aomai
   • BONZON
   • CAPEX
   • CLIPPER
   • Constantine
   • Dolphin
   • Fang Fang
   • HONEST
   • JACK DANIELS
   • JOBON
   • Jurassic
   • Leibang
   • Lighter
   • NOBILIS
   • TIGER
   • Wanbao
   • Xing
   • Xuanch
   • YoMin
   • Zhong Liang
   • Zhong Long
   • Zhong Rui
   • Zippo
   بر اساس رنگ
   نوع شعله